Asukkailta on kerätty näkemyksiä toimivasta, käveltävästä Helsingistä kävelyreittikyselyllä, jossa kartoitettiin jalankulun nykytilaa ja kehittämiskohteita Helsingin keskustan alueella. Kuva: Roni Rekomaa / Helsingin kaupunki

Kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ideakartoituksella ehdotuksia jatkosuunnittelun pohjaksi

Helsingin kaupunki pyysi kymmeneltä suunnittelutoimistolta ideoita kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun ratkaisuiksi. Kahdeksan toimistoa jätti ehdotuksensa. Erilaisia näkemyksiä kävelykeskustasta ja maanalaisesta kokoojakadusta on kerätty kuluneen kevään ja kesän aikana myös yrittäjiltä ja kaupunkilaisilta.

Suunnittelutoimistoista ideaehdotuksensa jättivät Destia, FCG, Finnmap Infra, Pöyry, Ramboll, Sitowise/YIT, Traficon ja WSP. Kaupunki pyysi ehdotuksia suoraan toimistoilta.

”Käymme parhaillaan tulleita ehdotuksia läpi ja valitsemme niistä parhaimmat ideat jatkotyöstämistä varten,” kertoo projektinjohtaja Katariina Baarman Helsingin kaupunginkansliasta.

Suunnittelutoimistojen ideakartoituksen ja muiden selvitysten perusteella laaditaan ratkaisumalleja kävelykeskustan merkittävämmälle laajentamiselle sekä maanalaisen kokoojakadun toteuttamiselle. Ratkaisumalli esitellään kaupunkilaisille loppuvuodesta 2018 ja ehdotukset jatkosuunnitteluun tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2019. Yleissuunnittelun tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi tuodaan poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2020. Mahdollinen hankkeen toteutusvaihe organisoidaan myöhemmin erikseen.

Suunnittelutoimistojen ideasuunnitelmat sekä alkukesästä kerätyt elinkeinoelämän ja asukkaiden näkemykset esitellään ideoiden kehityspajassa torstaina 13.9. klo 17–19 näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi). Ideasuunnitelmiin voi tutustua myös Laiturin näyttelytilassa sekä verkossa kerrokantasi.hel.fi -palvelussa 13.9.–6.10.

Suunnittelutoimistojen jättämät ideat aineistokorissa.


Vuoropuhelua ja ideoiden keruuta monella tavalla

Helsingin kaupunki on kerännyt kevään ja kesän aikana yrittäjien näkemyksiä Helsingin keskustan kehittämisestä yhteistyössä RAKLIn kanssa järjestetyissä työpajoissa. Teemoina olivat kaupallinen keskusta toimintaympäristönä, käveltävä keskusta, maanalainen kokoojakatu eri näkökulmista sekä keskustan kehittämisen reunaehdot ja kumppanuudet. Helsingin keskustan yrityksiä on myös haastateltu aiheesta.

Asukkailta on kerätty näkemyksiä toimivasta, käveltävästä Helsingistä kävelyreittikyselyllä, jossa kartoitettiin jalankulun nykytilaa ja kehittämiskohteita Helsingin keskustan alueella. Vastaajia oli kaikkiaan 1659 ja karttamerkintöjä 8748. Kyselyn tuloksia voi tarkastella osoitteessa www.hel.fi/kavelykeskusta.
 

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 toimii Helsingin tulevaisuuden suuntaviivana. Strategiaa toteutetaan kärkihankkeissa, joista yksi on kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun edellytysten selvittäminen. Työssä selvitetään Helsingin ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Tavoitteena on myös selvittää se, miten tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa maanalaisen kokoojakadun investointia. #kävelykeskusta

www.hel.fi/kaupunkistrategia


Linkit

• Ideoiden kehityspaja: Vetovoimainen keskusta Helsinkiin
• Kävelyreittikyselyn tuloksia, interaktiivinen esitys
• Kävelyreittikyselyn tuloksia (pdf)
• Suunnittelutoimistojen ideakartoitukset
• Uutta Helsinkiä: Helsingin keskustan suunnittelu ja kehittäminen