Kävely ja pyöräily ovat Helsingin seudulla yleistyneet

Helsingin seudun asukkaiden eri kulkutapojen käyttöä on tutkittu liikkumistutkimuksella sekä syksyllä 2012 että 2018. Merkittävin muutos seudun asukkaiden kulkutapojen käytössä on kuuden vuoden aikana ollut kävelyn ja pyöräilyn yleistyminen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on Helsingin seudulla parannettu seudulla viime vuosina, mutta tutkimusvuonna 2018 myös sää suosi kevyen liikenteen käyttöä.

Seudun asukkaat tekivät syksyllä 2018 arkivuorokaudessa 3,5 matkaa henkeä kohti. Matkoja tehtiin hieman enemmän kuin syksyllä 2012. Vuonna 2018 yleisin kulkutapa Helsingin seudulla oli yhä henkilöauto. Auto oli käytetyin kulkutapa muilla seudun alueilla paitsi Helsingissä, jossa suositumpia olivat kävely ja joukkoliikenne. Eniten automatkoja tekivät kehyskuntien asukkaat. Vantaalla joukkoliikennematkat henkeä kohti kasvoivat: vuonna 2015 avattu kehärata on tutkimuksen mukaan vastannut hyvin vantaalaisten joukkoliikennetarpeisiin.

Asiat käyvät ilmi Helsingin Seudun Suuntien uusimmasta numerosta, jonka Valokiilassa-artikkelissa on HSL:n liikennetutkija Elina Brandtin artikkeli Helsingin seudun asukkaiden liikkumistavoista. Helsingin seudun kuntien yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että liikenteen päästöt vähenevät ja kestävien kulkutapojen osuus matkoista kasvaa. Ihmisten liikkumistapojen muutokset ovat siten tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa.

Helsingin muuttotappio seudun sisäisissä muutoissa kasvoi

Tuoreesta Helsingin Seudun Suunnat -julkaisusta selviää myös, että tammi–maaliskuussa Helsingin muuttotappio seudun sisäisissä muutoissa kohosi 1 000 henkeen, kun se oli edellisvuoden alussa noin 500 asukasta. Helsingin muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli viimeisen vuoden aikana lähes 3 500 asukasta. Sen sijaan erityisesti Vantaan nettomuutto seudun sisäisessä muutossa kasvoi ja myös Espoo sai seudun sisäistä muuttovoittoa.

Helsingin seudun väestönkasvu on edelleen nopeaa. Seudun muuttovoitto muualta Suomesta pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan ja oli tammi–maaliskuussa 1 470 henkeä.

Helsingin Seudun Suunnissa kerrotaan myös, että Helsingin seudulla kaupan kokonaismyynti kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2017 kasvu oli useamman vuoden kestäneen laskukauden jälkeen voimakasta, mutta vuoden 2018 aikana kasvu on hidastunut.

Avoimia työpaikkoja tarjolla ennätysmäärä

Helsingin seudun työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 31 prosenttia enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuotta aikaisemmin. Myös koko maassa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti. Helsingin seudulla oli silti jokaista avointa työpaikkaa kohden 2,6 työtöntä työnhakijaa.

Helsingin Seudun Suunnat on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun kehitykseen. Vuoden 2019 alusta alkaen julkaisu on ilmestynyt vain verkossa. Tietoja päivitetään jatkuvasti ajankohtaiskatsauksen verkkosivuille, jossa seudun kehitystä on kuvattu indikaattoreilla aluetalouden, asunto- ja toimitilamarkkinoiden, hyvinvoinnin, liikenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden sekä väestön alueilta.

Lisätietoja:

tutkija Jenni Erjansola, puh. 09 310 36365, e-mail: jenni.erjansola(at)hel.fi

Julkaisu:

Helsingin seudun suunnat 2/2019, pdf-julkaisu