Ville Lehmuskoski. Kuva: Tom Toikka, HKL

Kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi valittiin Ville Lehmuskoski

Kaupunginvaltuusto on päättänyt ottaa Ville Lehmuskosken kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemäksi vuodeksi. Lehmuskoski siirtyy virkaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2014 alkaen.

Lehmuskoski on aiemmin työskennellyt Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelupäällikkönä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana sekä HKL:n suunnitteluyksikön johtajana.

Lehmuskoskella on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta vuodelta 1998. Lisäksi hän on suorittanut EMBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa (Aalto University Executive Education) vuonna 2015.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja vastaa toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hän toimii myös kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä sekä on kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimialajohtajan alaisuudessa työskentelee noin 1 600 työntekijää.

Kaupunkiympäristön edellinen toimialajohtaja Mikko Aho on siirtynyt eläkkeelle 1.10.2021 alkaen.

Lisätiedot:

Kaupunkiympäristön toimiala

Kuva: Tom Toikka, HKL