Oppilaiden vaatteita on naulakossa koulun käytävällä.

Kaupunkitiedon tutkimuksia on julkaistu uudessa Kvartti-lehdessä

Kvartti-lehden uusimmassa numerossa (2/2022) keskitytään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä käsitteleviin uusiin tutkimuksiin.

Venla Berneliuksen ja Heidi Huillan tutkimuksessa seurattiin neljää helsinkiläistä koulua, joiden maineen yhteyttä naapuruston maineeseen tarkasteltiin segregaation riskinä ja kehittämisen mahdollisuutena.

Tutkimuksen mukaan koulun maineella on vaikutusta perheiden kouluvalintoihin ja oppilaiden itsetuntoon. Tutkijat Bernelius ja Huilla osoittavat kuitenkin tutkimusartikkelissaan Kvartti-lehdessä, ettei maine riipu yksin koulun laadusta tai toiminnasta, vaan asuinalueiden maine tihkuu osaksi koulua koskevaa julkista keskustelua. Näin se sulautuu myös ulkopuolisten oletuksiin koulun laadusta.

Artikkeli perustuu tutkimukseen, jossa seurattiin neljää helsinkiläistä koulua. Ilmiö on haasteellinen erityisesti huono-osaisuusriskin leimaamilla alueilla, joilla kouluunkin liitetty negatiivinen maine voi synnyttää leimautumisen kokemuksia. Maine voi ruokkia kierteitä, jotka vievät myös alueen kehitystä heikompaan suuntaan sekä lisäävät koulusegregaatiota.

Toisaalta koulujen maine on kehittämisen mahdollisuus. Jos koulun toimiva yhteisö ja laadukas opetus saadaan tehtyä näkyväksi, vetovoimainen koulu voi tukea alueiden positiivista kehitystä.

Kvartti-lehdessä on helsinkiläisten hyvinvointia koskevia tutkimusaiheita

Tarjolla on muun muassa myös analyysi yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen käytöstä Helsingin eri asuinalueilla. Muita lehden artikkeleiden aiheita ovat helsinkiläisten rahapelaaminen ja peliongelmien kokeminen, nuorten liikuntaharrastaminen sekä raskausdiabeteksen esiintyvyyden alue-erot.

Kvartti on Helsingin kaupunginkanslian julkaisema verkkolehti, joka kokoaa neljästi vuodessa ajankohtaista Helsinkiin liittyvää kaupunkitutkimusta.

Lue lisää:

Artikkeli: Venla Bernelius & Heidi Huilla: Maineen vangit? Kaupunkikoulujen maineiden yhteys naapurustoihin segregaation riskinä ja kehittämisen mahdollisuutena.

Lue koko lehti: Kvartti 2/2022

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä


Kuva: Seppo Laakso, Helsingin kaupungin aineistopankki.