Mikko Rusama puhuu MyData-seminaarissa.

Kaupunkilaisten tulee tietää, mihin he datansa luovuttavat

Helsingin visiona on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Digitalisointi itsessään ei ole tavoite, vaan se, että teknologioiden älykäs käyttö mahdollistaa arkea helpottavien palvelujen tarjoamisen kuntalaisille.

Samalla kun palveluja kehitetään, tulee pitää huolta siitä, että kaupungin palvelujen taustalla hallinnoimaa dataa käytetään oikein. Siten kaupunkilaisille voidaan tuottaa palveluja ennakoivammin, yksilöllisemmin ja käytettävämmin.

Helsingin kaupunki järjesti 5. helmikuuta 2020 kaupungintalolla MyData-seminaarin, jossa kaupungit ja yritykset keskustelivat yhdessä kaupunkilaisista kerätyn datan hyödyntämisestä. Kaupungeilla on eri järjestelmissään runsaasti tietoa asukkaista. Tätä tietomassaa voidaan hyödyntää myös palvelukehityksessä, kunhan se tehdään niin, että kaupunkilainen tietää, mihin ja miksi datansa luovuttaa.

Helsingin data on suojattua ja sen käytön hallinta säilyy asukkailla

MyData-periaate tarkoittaa, että helsinkiläisillä tulee olla mahdollisuus hallita kaupungin heistä keräämiä tietoja ja myös luvittaa itse niiden käyttöä kaupungin eri palveluissa. Samalla kaupunkilaisilla tulee olla niin halutessaan mahdollisuus myös estää tietojensa käyttö. Helsingin kaupunki myös sitoutuu MyData-periaatteen mukaisesti siihen, että kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus hallita datansa käyttöä.

"MyData-periaate on keskeisessä roolissa Helsingin digitalisaatio-ohjelmassa ja olemme nyt rakentamassa kaupungille kykyä toimia MyData-operaattorina. Siksi nyt on oikea aika pohtia yhdessä muiden kaupunkien ja kumppaniyritysten kanssa, miksi MyData on kaupungeille niin tärkeää, kuinka ihmisten dataa julkishallinnossa ja yrityksissä käytetään sekä mitä rajoitteita siihen liittyy," tiivistää Helsingin digitalisaatio-ohjelman kaupunkilaispalveluiden hankekokonaisuudesta vastaava Jussi Vehviläinen.

Helsinki haluaa olla MyData-työssä suunnannäyttäjä kansainvälisesti

MyData-seminaarissa lisättiin toimijoiden yhteistä ymmärrystä henkilötietojen lainsäädännöllisistä ja juridisista kysymyksistä, kuten kuinka esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus GDPR vaikuttaa käytännössä palveluihin. Samalla keskusteltiin käytännön tavoista toteuttaa MyData-periaatteita kaupungissa, eli miten luodaan näkyvyys dataan, sen käyttötarkoitukseen ja miten annetaan lupia datan käyttöön. Tällä hetkellä Helsingin haasteena on erityisesti se, että datat ovat siiloissa ja erilaisia rekisterejä on yli 200.

”MyData-periaatteiden toteuttaminen tuo datan hyödyntämiseen läpinäkyvyyttä ja antaa ihmiselle enemmän valtaa siihen, miten heidän dataansa hyödynnetään. Haluamme, että Helsinki toimii suunnannäyttäjänä kansainvälisesti, kun rakennamme ihmislähtöistä Internetiä. Pyrimme ymmärtämään kaupungin roolin MyData-operaattoriverkostossa ja luomaan yhteisiä pelisääntöjä yhteistyössä muiden Suomen kaupunkien, MyData Globalin, EU: n ja kansainvälisten kumppanikaupunkien kuten Lontoon ja Tallinnan kanssa,” Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama kertoi seminaarissa.

MyDatan ydinajatuksena on, että ihmiset saisivat itse lisäarvoa kaupungin keräämien tietojen käytöstä. Kaupunkien vahvuudet datan käyttäjinä ovat valtavissa jo kerätyissä tietomassoissa ja siinä, että kaupunkeihin luotetaan datan käyttäjinä enemmän kuin vaikkapa amerikkalaisiin suuriin teknologiayrityksiin. Tästä luottamuksesta on pidettävä kiinni ja siinä pelkästään tekniikka ei auta ratkaisemaan ongelmia. Keskeistä on datan eettisesti kestävä ja läpinäkyvä käyttö.

Samalla kun kaupunkilaiset antavat suostumuksellaan kaupungille lupia hyödyntää kerättyä dataa, on suostumuksen oltava ymmärrettävä, tarkoituksenmukainen, etukäteen tehtävä ja peruutettavissa. Näiden vaatimusten täyttäminen asettaa kaupungille paljon vaatimuksia, mutta ilman niitä ei synny luottamustakaan. 

JAA