Karttakuva, joka esittää OmaStadin uudet ideat alueittain, 1463 kappaletta ideoita yhteensä.

Kaupunkilaisilta aimo annos Omastadi-ideoita – liikunta ja luonto korostuivat ideoiden teemoissa

Helsingin osallistuvan budjetoinnin eli Omastadin ideointi päättyi lokakuun lopussa. Kaupunkilaiset jättivät yhteensä lähes 1500 ideaa kaupungin kehittämiseksi.

Omastadi-ideat kohdentuivat kaikille kaupungin toimialoille. Kaupunkiympäristön toimialalle jätettiin noin 700 ideaa, ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalle noin 450 ideaa. Kasvatus ja koulutus- sekä sosiaali- ja terveystoimiala saivat kummatkin noin 100 ideaa. Kaupunginkanslialle kohdentui puolestaan noin 30 ideaa.

Liikuntaa, luontoaiheita ja tekoja hyvinvoinnin edistämiseksi

Kaupunkilaisten antamissa ideoissa suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Alueellisesti eniten ideoita tehtiin koskemaan koko Helsinkiä. Koko Helsingin alueelle annetuissa, eli Helsingin yhteisissä ideoissa menestyneimpiä teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, yhteisöllisyys, terveys ja hyvinvointi sekä ekologisuus. Kaikista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ideoista 60 prosenttia oli Helsingin yhteisiä.

”Sain motivaation jättää idean mielenterveyttä vahvistavista palveluista tutustuttuani OmaStadiin ja opittuani, millaisia ideoita on aiemmin ollut äänestyksessä. Laitoin idean aiheesta, joka on itselle tärkeä ja mitä haluaisin enemmän Helsinkiin”, kertoo ensimmäistä kertaa Omastadi-idean jättänyt Emilia Kettunen.


Kuva: Ideoiden määrä teemoittain

Ulkoliikuntaa koskevia ideoita annettiin yli 300 eri puolille Helsinkiä. Esimerkiksi ulkokuntoilulaitteet ja kuntoportaat sekä urheilukentät ja ulkoilureitit olivat suosittuja aiheita. Ulkoilumahdollisuuksien lisäksi luonnon monimuotoisuus korostui puistoihin ja viheralueisiin liittyvissä ideoissa. Niittyjä, pölyttäjäystävällisiä kukkaketoja sekä istutuksia ideoitiin Helsingin eri alueille.

Kaupunkilaiset jättivät runsaasti ideoita myös erilaisten kohteiden ja alueiden kunnostukseen sekä viihtyvyyden lisäämiseen liittyen. Lisäksi toiveet ja tarpeet asukastiloista sekä kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumista innostivat kaupunkilaiset ideoimaan. Kaikkiin ideoihin voi tutustua Omastadi-sivustolla.

Mitä tapahtuu ideoinnin jälkeen?

Omastadi.hel.fi -sivustolle jätetyt ideat arvioidaan marraskuussa suhteessa Omastadi-kriteereihin. Ideoiden arviot julkaistaan perusteluineen Omastadi-sivustolla joulukuussa.

Arvioinnin jälkeen käynnistyy yhteiskehittäminen, jossa Omastadi- kriteerit täyttävien ideoiden pohjalta kaupunkilaiset pääsevät kehittämään varsinaisia äänestykseen eteneviä ehdotuksia. Idea etenee äänestykseen vain, jos siitä tehdään ehdotus omastadi.hel.fi -sivustolla tai se liitetään johonkin toiseen ehdotukseen. Ehdotuksia tehdään yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa alueellisissa työpajoissa, tilaisuuksissa ja Omastadi-sivustolla. Lisää tietoa yhteiskehittämisestä löytyy Omastadi-sivustolta.

Ideoiden kehittäminen ehdotuksiksi alkaa tammikuussa ja jatkuu koko kevään huhtikuun loppuun. Yhteiskehittämisen jälkeen kaupunki laskee ehdotuksille kustannusarviot ja kaupunkilaiset äänestävät ehdotuksista syksyllä 2021.

Vallitsevasta pandemiasta johtuen aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Muutoksista tiedotetaan omastadi.hel.fi -palvelussa ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla Hel.fi.

Lue lisää:

OmaStadi

OmaStadi-verstas on kaupunkilaisen henkireikä

Kaaviokuvat: Helsingin kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikkö.