Kuva: Riku Pihlanto

Kaupunkiakatemia-yhteistyö laajenee pääkaupunkiseudulla

Kaupunkiakatemia-yhteistyö laajenee toisella toimintakaudella Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin lisäksi myös Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa toteutettavaksi kumppanuudeksi. Kaupunkitutkimusyhteistyön tavoitteita ja painopisteitä linjaavat jatkossa kaupunkien johtajat ja yliopistojen rehtorit.

Kaupunkiakatemia on kaupunkikehittämisen alusta, jolla edistetään tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemia sai alkunsa vuonna 2012 Helsingin yliopiston monitieteisen kaupunkitutkimuksen ja opetuksen kehittämisaloitteena. Sittemmin Kaupunkiakatemia on nostettu yhdeksi kärkiteemoista sekä yliopistojen välisessä keskinäisessä strategisessa kumppanuudessa että Helsingin kaupungin yliopistokumppanuuksissa.

Kaupunkiakatemia-yhteistyöhön kuuluu myös yliopistojen yhteinen, monitieteinen kaupunkitutkimuksen ja –suunnittelun koulutusohjelma.

Tutkimustiedosta tukea kaupunkien tulevaisuuden ymmärtämiseen

Kaupunkiakatemian toisella yhteistyökaudella 2019–2023 toiminnan strateginen ohjaus on nostettu uuden johtoryhmän tehtäväksi. Strategiseen johtoryhmään kuuluvat kolmen kaupungin johtajat sekä kumppaniyliopistojen rehtorit.

Johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa 2019 todettiin, että Kaupunkiakatemia-yhteistyössä on tärkeää pitää esillä kaupunkien tulevaisuuden kannalta merkittäviä teemoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi digitalisaatio kaupunkikehityksessä, liikenteeseen ja liikkumisen liittyvät muutokset ja uudet ratkaisut, kaupunkien monitasoiset kansainvälistymisen prosessit sekä eriarvoistumisen ehkäiseminen. Tutkijoilta toivotaan erityisesti tukea ja tietoa ennakointiin eli siihen mitä kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu tai haluttaisiin tapahtuvan.

Kaupunkiakatemian toimintaa ohjaa myös vuosittain kokoontuva International Advisory Board, johon kuuluu asiantuntijoita eurooppalaisista yliopistoista ja kaupungeista.  Kaupunkien ja yliopistojen tiivis kumppanuus pääkaupunkiseudulla on kansainvälisestikin merkittävää, ja Kaupunkiakatemian neuvonantajaryhmä on todennut vuonna 2018 lausunnossaan:

“Yliopistojen tutkimusyksiköt tai yhteinen maisteriohjelma eivät sellaisenaan ole kansainvälisesti kiinnostavia. Sen sijaan yhteistyön kokonaisuus: strateginen kumppanuus, jatkuva vuorovaikutus yliopistojen ja kaupunkien välillä sekä yhteisen oppimisen tavoite on harvinaista ja sitä kannattaa korostaa ja kehittää eteenpäin.”


Lisätietoa

Kaupunkiakatemia