Ilmakuva Helsingistä. Kuvaaja: Jussi Hellsten

Kaupunki tukee yrittäjiä ja työnhakijoita koronakriisissä

Helsingin kaupunki auttaa yrittäjiä monin tavoin koronakriisin keskellä ja etsii jatkuvasti uusia keinoja helpottaakseen yritysten tilannetta. Moni palvelu, kuten työllisyydenhoito, jatkuu normaalisti, nyt vain etänä. Helsinki tekee myös jatkuvasti tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden kotimaisten sekä ulkomaisten kaupunkien, korkeakoulujen sekä yritysmaailman kanssa, jotta kaupungilla on ajankohtaisin tieto toimenpiteidensä tukena ja apua ohjataan oikeaan suuntaan.

Neuvontaa ja rahallista tukea

Koronaviruksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä kärsivien yksinyrittäjien taakkaa helpotetaan kertaluontoisella 2000 euron suuruisella toimintatuella. Aikavälille 16.3.–31.8.2020 haettava tuki on tarkoitettu kaikille yksinyrittäjille yritysmuodosta riippumatta ja sitä voi hakea rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyystuen kanssa.

Kaupungille palveluja tai tuotteita toimittaneet yritykset voivat nyt pyytää kaupungille lähettämänsä laskun tai laskujen maksamista eräpäivää aiemmin. Kaikki maksukelpoiset laskut, jotka on tarkastettu ja hyväksytty ostolaskujärjestelmässä, käsitellään välittömästi riippumatta laskun eräpäivästä. Muutenkin kaupunki pyrkii toimimaan koronan vaikutuksista kärsivien sopimuskumppaniensa kanssa joustavasti, mikäli se vain on lain puitteissa mahdollista.

Ensitoiminaan epidemian alkaessa kaupunki käynnisti kaikille yrittäjille maksuttoman neuvonnan koronatilanteesta selviämiseksi. NewCo Helsingin yritys- ja startup-neuvonta palvelee arkisin klo 9–11 ja 13–17 numerossa +358 (09) 310 36360. NewCo Helsinki myös ylläpitää kattavaa listausta yrittäjille suunnatuista palveluista tilanteesta selviämiseksi.

Helpotuksia vuokriin

Kaupunki vapauttaa useiden koronan vaikutuksesta kärsivien alojen yritysvuokralaiset vuokranmaksusta ajalla 1.4.–30.6.2020. Myöskään toripaikoista ei peritä tällä aika välillä vuokraa. Vuokramaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti.
Myös yritystonttien maanvuokralaisille on luvattu vapautuksia vuokrasta. Vapautusperusteen täyttyessä tontinvuokralainen vapautetaan kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista enintään kolmen kuukauden ajalta. Vapautuskuukaudet ovat lähtökohtaisesti huhti-, touko- ja kesäkuu.

Kattamattomien terassien vuokralaisilta ei peritä vuokraa ajalta 1.4.–30.6.2020. Päätös vuokranperinnän keskeyttämisestä koskee kaikkia kattamattomia terasseja ja terassikäyttöön vuokrattuja pysäköintiruutuja eli parklet-terasseja. Terassien vuokramaksu keskeytetään automaattisesti.

Työnhakijoiden ja -antajien palveleminen jatkuu

Rekrytointi ei ole pysähtynyt koronakriisiin, vaan jollain aloilla työntekijöiden kysyntä on jopa kasvanut. Kaupungin yrityskoordinaattorit ovat aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja auttavat näin työnhakijoita ja -antajia kohtaamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi etsitään satoja kausityöntekijöitä tulevaksi kesäksi vihannes-, marja- ja puutarha-alalle Uudenmaan alueelle. Kaupunki auttaa kausitöistä kiinnostuneita työnhaussa ja aloittamisessa tätä varten avatun puhelinnumeron sekä sähköpostin välityksellä.

Sekä työnhakijoiden että työnantajien kannattaa myös pitää mielessä kaupungin monipuoliset työllistymisen tukipalvelut, kuten Helsinki-lisä, jota voi hyödyntää, kun palkkaa helsinkiläisen työttömän. Työllisyyspalvelut pyörivät edelleen – nyt vain puhelimitse, sähköpostitse tai chatin avulla.

Nuorille on tarjolla keästöitä lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tulevana kesänä. Kesätöiden haku on parhaillaan käynnissä ja valintapäätökset vahvistuvat lähiviikkoina. 15–30-vuotiaille helsinkiläisnuorille on tarjolla myös Nuorten yrityspolku -yrittäjyyskoulutus, johon kuuluu lyhyt koulutus, mentorin tukea, rahallista tukea idean toteuttamiseen ja kokemusta yrittäjämäisestä toiminnasta. Nuorten työllistämiseksi etsitään myös jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni löytäisi kesätyöpaikan.

Matkailu- ja tapahtuma-alan kanssa suunnitellaan tulevaa

Kaupunki on koonnut sekä matkailu- että tapahtuma-alan toimijoita yhteen keskustelemaan alan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskusteluissa on syntynyt runsaasti uusia ideoita, joita on lähdetty kehittämään.

Tapahtuma-alan toimijoiden kanssa on pohdittu esimerkiksi millaista ohjeistusta jatkossa tarvitaan, jotta tapahtumakävijät kokevat olonsa turvalliseksi, miten varmistetaan Helsingin vetovoimaisuus haastavissa oloissa sekä tapahtumateollisuuden järjestäytymistä. Poikkeusoloissa on löytynyt myös uusia tapoja tehdä asioita. Esimerkkinä tästä on etävappu, jossa hyödynnettiin uudella tavalla virtuaalitodellisuutta ja samalla tuettiin paikallisia ravintolayrittäjiä ja muusikoita.

Matkailualaa kaupunki tukee muun muassa jakamalla neuvoja ja apua tuotteistamiseen, digitalisointiin ja markkinointiin uudessa tilanteessa. Helsinki ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat järjestävät viikoittain webinaareja, jotka on suunnattu koko Suomen matkailutoimijoille.

Lisätietoja:

Yksinyrittäjien tuki
Kaupungin laskutus ennen eräpäivää
NewCo Helsinki
Yritystilojen vuokrat
Yritystonttien vuokrat
Terassien vuokrat
Työllisyyspalvelut
Kausityöt vihannes-, marja- ja puutarha-alalla
Kesätyöt
Matkailualan webinaarit