Senaatintori ja Tuomiokirkko. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy.

Helsingin kaupunki täydensi päätöksiään ja suosituksiaan koronavirustilanteeseen liittyen

Helsinki on tänään täydentänyt päätöksiään ja suosituksiaan koronavirustilanteeseen liittyen. Erityisesti päiväkoteihin ja kouluihin liittyviä ohjeistuksia on tarkennettu. 

Helsinki toimii aktiivisesti kouluissa ja päiväkodeissa koronavirustartuntojen estämiseksi 

Päiväkodeissa ja kouluissa tehostetaan toimenpiteitä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sairaana ei saavuta päiväkotiin tai kouluun. Myös vanhemmille on korostettu asian tärkeyttä. Vanhemmat, jotka kokevat lastensa kuuluvan riskiryhmiin, voivat olla yhteydessä päiväkotiin tai kouluun mahdollisten erityisjärjestelyjen varalta.  

Yhteistilaisuuksia, kuten aamunavauksia, ei järjestetä. Ruokailut ja välitunnit on porrastettu mahdollisuuksien mukaan ja liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa sekä teoriamuotoista opetusta. Myös siivousta on tehostettu ja käsien pesuun kiinnitetään erityishuomiota. Lähiopetuksen rinnalla lisätään verkko-opetusta yläkoulussa ja toisella asteella.  

Kaupunki on lisäksi päättänyt suositella, että ulkomailta, paitsi Pohjoismaista ja Virosta, palattaessa lapset tai opiskelijat jäävät kotiin yhdeksi viikoksi paluupäivästä lukien. Leirikoulut ja kouluretket on tältä keväältä peruttu.  

Kaupungin seniorikeskuksissa, sairaaloissa ja vammaisten asumispalveluissa rajoitetaan vierailuja  

Helsinki suosittelee vahvasti, että kaupungin seniorikeskuksissa, sairaaloissa ja vammaisten asumispalveluissa ei vierailla lainkaan. Läheisiä pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse tai etäyhteydellä. Mikäli asiakas on saattohoidossa, vierailusta sovitaan henkilöstön kanssa ennakkoon.  

Rajoitamme vierailuja seniorikeskuksissa, sairaaloissa ja vammaisten asumispalveluissa koronaviruksen vuoksi

Linjauksia myös kaupungin henkilöstöä koskien  

Kaupunkikonsernin työpaikoilla suositaan jatkossa etätyötä aina kun se on mahdollista. Mahdollisimman monet kokoukset siirretään verkkoon.   

Kaupunki ryhtyy varautumaan tarvittaviin lomien siirtoihin toimintojen luonne huomioon ottaen.  

Sairaustapauksissa kaupungin henkilöstö voi olla poissa 10 vuorokautta omalla ilmoituksella. Myös muita ei-kiireellisiä työterveydenhuollon tehtäviä vähennetään. Esimerkiksi uusien työntekijöiden työsuhteen alkuun liittyvistä terveystarkastuksista tehdään vain lakisääteiset. Näillä toimenpiteillä vähennetään työterveyshuollon kuormitusta.  

Lisätiedot: www.hel.fi/koronavirus ja www.thl.fi/korona