Kuva: Julia Kivelä

Helsinki palkkaa kaupungin yöllistä toimintaa kehittävän yöluotsin

Mitä jos tulevaisuuden Helsingissä vietettäisiin gallerioiden yötä tai voisi osallistua myöhäisillan meditaatioon koulujen liikuntasaleissa? Tai kiertää saaristoa yöllisellä meriristeilyllä ja lähteä uimahalliin jo kello neljältä aamulla? Helsingin illan ja yön mahdollisuuksia pohditaan Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden teettämässä selvityksessä, joka julkaistiin tänään.

Kiinnostava yöelämä on olennainen osa kaupungin houkuttelevuutta. Viime vuoden keväällä joukko Helsingin yöllisiä toimijoita kokoontui pohtimaan kaupungin yöelämän kehittämistä. Amsterdamin ja Berliinin yöpormestarien alustusten sekä yhteisen keskustelun pohjalta syntyi ajatus, että myös Helsinki voisi saada yöelämästä nykyistä enemmän irti.

Tapaamisen pohjalta Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut teetti selvityksen kaupungin yön potentiaalista palvelutuottajien näkökulmasta. Tänään julkaistussa selvityksessä esitellään, millä toimenpiteillä myös Helsingin yö voisi välittää viestiä kansainvälisestä ja vetovoimaisesta kaupungista.

- Kaikki selvitykseen osallistuneet palveluntuottajat näkivät Helsingin yössä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Tulos ei hämmästytä minua. Yöllistä Helsinkiä ei voi sivuuttaa – ihmisillä on tarve elää myös öisin, toteaa Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

- Helsinki on kansainvälinen ja moderni suurkaupunki, johon kuuluu myös vilkas kaupunkielämä yölliseen aikaan. Samaan aikaan kun luomme lisää mahdollisuuksia työskentelylle, palveluille, tapahtumille ja harrastamiselle on huolehdittava siitä, että nämä pystytään toteuttamaan turvallisesti ja häiriöitä aiheuttamatta. Maailman toimivimmassa kaupungissa myös yöelämän tulee olla hyvää elämää varten kaikille, painottaa pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupungilta toivotaan vähemmän byrokratiaa ja enemmän rohkeutta

Selvityksessä ehdotetaan, että kaupunki laatii yön strategian ja vision yhdessä palveluntuottajien kanssa.  Uusia yöelämän avauksia voisi kokeilla ensin alueellisesti, toimialallisesti ja ajallisesti, esimerkiksi kerran kuussa järjestettävän museoiden yönä tai erityisissä yökaupunginosissa. Paljon potentiaalia nähtiin myös Helsingin valon ja pimeyden kontrastissa, kesän yöttömissä öissä ja talven pimeydessä.

Helsingin kaupungilta palveluntuottajat toivovat arkiseen byrokratiaan liittyviä asioita, kuten yötoiminnan lupaprosessien kehittämistä ja selkeitä yhteyshenkilöitä kaupungin puolelta. Ilta- ja yötapahtumien kokeiluihin kaivattiin taloudellista tukea sekä apua viestintään ja markkinointiin.

Kaupungilta toivottiin myös rohkeutta uniikkien, helsinkiläisten yötapahtumien kehittämisessä. Lisäksi palveluntuottajat toivovat kaupungin kiinnittävän huomiota yöliikenteen toimivuuteen ja kaupungin tuvallisuuteen myös yöaikaan.

Helsingille palkataan oma yöluotsi

Yöelämän kokeiluja ja mahdollisuuksia tulee koordinoimaan kaupungille palkattava yöluotsi.

- Ehdotin toimikauteni alkupuolella Helsingille ”yöpormestaria”. Nyt Helsinki on päättänyt liittyä siihen kansainväliseen kaupunkien joukkoon, jotka ovat huomanneet ilta- ja yöajan merkityksen ja palkanneet tähän erikoistuneen henkilön; jossain se on yötsaari, jossain yöpormestari, meillä yöluotsi, iloitsee apulaispormestari Razmyar.

- Helsinkiin palkattava yöluotsi toimii tulkkina ja äänitorvena Helsingin ilta- ja yöelämän kehittäjien ja Helsingin kaupungin välillä. Luotsin tehtävä on ennen kaikkea tunnistaa, auttaa ja koota yhteen Helsingin tekijöitä, jotka haluavat kehittää Helsingin illoista ja öistä hauskempia, tapahtumallisempia ja turvallisempia.

Rekrytointiprosessi käynnistetään syksyllä, ja tehtävä on määräaikainen vuoden 2021 kesäkuun loppuun. Yöluotsi tulee sijoittumaan kaupunginkanslian viestintäosastolle, jonka vastuulla on koordinoida kaupungin tapahtumallisuuden kehittämistä. 

Selvityksen teki LiveFIN ry Helsingin kaupungin kulttuuritoimialan tilauksesta joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana. Selvityksessä haastateltiin Helsingin kaupungin ulkopuolisia palveluntuottajia muun muassa kaupan alalta, musiikkifestivaalien, ravintola-alan, liikunta-, majoitus- ja liikennepalveluiden sekä museoiden ja esittävän taiteen toimijoista.

Selvitys Helsingin yön potentiaalista (pdf)