Kuvassa opinnäytetyön saajat Minna Hilska (vasemmalla), Päivi Rannanheimo, Taru Tervahauta, Joona Repo, Linda Karjalainen, Juhani Lepistö ja Kuisma Rasilainen sekä Helsingin kaupungin edustajina Katja Vilkama ja Timo Cantell. (Kuva: Teemu Vass)

Kaupunki palkitsi kymmenen Helsinki-aiheista opinnäytetyötä

Helsingin kaupunki jakoi torstaina tunnustuspalkinnot kymmenelle ansioituneen opinnäytetyön tekijälle.

Palkintojen valintakriteereinä käytetään opinnäytetyön laatua, kosketuspintaa Helsinkiin sekä korkeakoulun laitoksen antamaa arvosanaa. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnon voi saada tutkielma, jonka aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan erityisen hyviä opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 400 euroa. 

Palkinto myönnettiin seuraaville henkilöille:

Anttila, Tiia. Taivas ja meri: Kaivopuiston merikylpylä (linkki)
Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto

Hilska, Minna. Maalaistyttöjen ponnahduslauta. Kotiapulaiset Helsingissä 1950–70-luvuilla (linkki)
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Karjalainen, Linda. Sustainable Public Transportation: a Comparison between Practices in Helsinki and Toronto
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kurppa, Mona. Assessing pollutant ventilation in city planning alternatives using a large-eddy simulation (linkki)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Lepistö, Juhani. Kaupunkikeskijänniteverkon optimointi (linkki)
Sähkötekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Rannanheimo, Päivi. ”Mutta ainakin tässä on tehty jotain”. Kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa (linkki)
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Rasilainen, Kuisma. Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus (linkki)
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Repo, Joona. Palveluiden saavutettavuuden muutos pitkällä aikavälillä: tapaustutkimuksena pääkaupunkiseudun kirjastoverkko (linkki)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tervahauta, Taru. Urbaania edustamassa. Helsinkiläisten nuorten miesten pukeutuminen Flow Festivalilla (linkki)
Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tervonen, Lassi. Does Attending an Elite School Have an Effect on Learning Outcomes? Evidence from the Helsinki Capital Region (linkki)
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Tiedusteluihin opinnäytetyöpalkinnoista vastaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, etunimi.sukunimi@hel.fi.