Kaupungin kehyslogo kaupungintalon tapahtumatorilla.

Kaupunki myöntää avustuksia kaupungissa toimiville järjestöille

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa. Osa avustuksista myönnetään vuodelle 2021, osa vuodelle 2022. Kaupunki käyttää avustusten käsittelyssä sähköistä järjestelmää. Hakemukset jätetään kaupungin asiointipalvelut-sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät sähköiseen käsittelyjärjestelmään.

Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia. Toissijaisesti avustushakemukset voi lähettää postitse Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella voi hakea avustusta. Kuvauksista on linkit toimialojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet kirjallista hakemusta varten.

Määräajat eri hakemusten jättämiselle vaihtelevat. Jos hakemuslomaketta ei toimiteta määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä määräaikaan mennessä, postileima ei riitä. Samaan toimintaan avustusta voi myöntää vain yksi taho.

Lisää aiheesta:

Asiointipalvelut-sivusto hakemusten jättämistä varten
Avustukset kaupunginkanslian kuulutuksissa

Kuva: Laura Oja.

Julkaistu 3.12. ja tuoreutettu 7.1.