Ilmakuva Helsingin keskustasta. Kuva: 110th street Productions / Helsingin kaupunki

Kaupunki tarjoaa yritysvuokralaisilleen maksuhelpotuksen kolmeksi kuukaudeksi – lisäksi useita muita maksuja sekä aukioloa koskevia päätöksiä

Koronaviruskriisin aiheuttama tilanne on olennaisesti muuttanut toimintaedellytyksiä myös kaupungin yritysvuokralaisten kohdalla. Yritysvuokriin liittyvien helpotusten lisäksi kaupunki on tänään tehnyt myös muita päätöksiä koskien muun muassa hallitoimintaa sekä asiakas- ja palvelumaksuja.

Ravintola-, kahvila- ja anniskelupaikkojen osalta on valtion viranomaisten toimesta asetettu toimintakielto 31. toukokuuta 2020 saakka. Tilanne on myös olennaisesti muuttanut erityisesti asiakaskäynteihin perustuvan yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä. Sama koskee muun muassa sisäliikuntapalveluita tuottavia toimijoita.

Kaupunki on tehnyt selvityksen koronaviruksesta johtuvan tilanteen vaikutuksista eri yritystoimintoihin kaupungin liikehuoneistoissa, muissa liiketiloissa ja sekä toripaikoilla. Selvityksen perusteella kaupunki katsoo, että vuokranmaksusta voidaan ajalla 1.4.–30.6.2020 vapauttaa ainakin seuraavien toimialojen vuokralaiset: ravintolat ja muut ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia. Lisäksi vapautus koskee toripaikoista perittävää vuokraa.

Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin. Muiden toimialojen yrityksiä voidaan vapauttaa vuokranmaksusta tilanteen mukaan erillisen tarkastelun kautta. Maksuvapautuksen aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon alaista toimintaa. Toiminnasta on ilmoitettava vuokranantajan edustajalle.

Lisäksi kaupunki suosittaa tytäryhteisöjään ottamaan huomioon tämän vuokravapautuslinjauksen taloudellisen liikkumavaransa puitteissa.

Vuokravapautuksen lopullinen kesto riippuu niin valtion määräyksen voimassaolon kestosta, kuin myös koronaviruksen aiheuttaman yritystoimintaa kohdanneen haitan kestosta.

Helsinki ei peri vuokraa myöskään ulkoterassipaikoista ennen kesäkuuta

Kaupunki on lisäksi linjannut, että kattamattomien terassien vuokralaisilta ei peritä vuokraa ajalta 1.4.–31.5.2020. Päätös on tehty siksi, että koronatilanteen vuoksi ravintoloiden terasseineen tulee näillä näkymin pysyä suljettuna toukokuun loppuun asti.

Päätös vuokranperinnän keskeyttämisestä koskee kaikkia kattamattomia terasseja ja parklet-terasseja. Tällaisia vuokrakohteita on Helsingissä yhteensä 359.

Kaupunki on vuokrannut terassialueita myös neljää katettua terassia varten. Vuokranmaksun keskeyttäminen ei koske näitä kohteita. Myös ruokaa ja elintarvikkeita myyvien kioskien paikoista peritään vuokraa tavalliseen tapaan, koska ravintoloiden aukiolokielto ei koske niiden toimintaa.

Terassivuokralaisten ei tarvitse olla yhteydessä kaupunkiin, vaan vuokranmaksu keskeytetään automaattisesti. Vuokralaisten ei tarvitse purkaa terassialueiden rakenteita kevään ajaksi. Alue tulee kuitenkin pitää siistinä, ja kalusteet tulee siirtää pois tai kasata siististi pois käytöstä.

Kaupunki sulkee osan kauppahalleista

Kaupunki on päättänyt sulkea Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi. Hietalahden hallissa harjoitetaan ravintolatoimintaa ja sen viimeinen aukiolopäivä on lauantaina 28. maaliskuuta. Vanha kauppahalli suljetaan siten, että sen viimeinen aukiolopäivä on torstai 9. huhtikuuta.

Hallien uudelleen avaaminen riippuu koronatilanteen kehittymisestä ja siitä, kuinka pitkään poikkeusolot maassamme jatkuvat.

Hakaniemen väliaikaisen kauppahallin toiminta jatkuu ravintolatoimintoja lukuun ottamatta normaalisti halliyrittäjien pyynnöstä. Hallissa kiinnitetään erityistä huomiota siivoukseen ja hyvän hygienian ylläpitämiseen.

Kaupunki teki päätöksiä palvelu- ja asiakasmaksuista

Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksiä liittyen asiakas- ja palvelumaksuihin koskien sosiaali- ja terveystoimialaa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla poikkeustoimet eivät pääsääntöisesti estä palvelujen käyttöä ja asiakasmaksut määräytyvät käytännössä asiakkaan palveluntarpeeseen perustuvaan suunnitelmaan perustuen tai suorite- tai käyntiperusteisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päätettiin, että poissaolopäivät hyvitetään täysimääräisesti poissaolosuosituksen voimassaolon ajan. Maaliskuun laskutus siirretään huhtikuun loppuun. Kaupunki edelleen suosittelee, että perheet pitävät lapset kotona mahdollisuuksien mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakas- ja palvelumaksuja koskevat päätökset on julkaistu Hel.fi-sivustolla:

Kasvatuksen ja koulutuksen asiakasmaksuja hyvitetään

Peruuntuneista kulttuurikeskusten ja liikunnan kursseista hyvitys syksyn maksuihin

Sairaaloiden ja terveyskeskusten ympäristöön pysäköinnin erityisjärjestelyjä

Helsingin kaupunki tekee pysäköinnin erityisjärjestelyjä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan liikkumisen helpottamiseksi.

Henkilökunnan käyttöön varataan pysäköintialueita Laakson ja Malmin koronaterveysasemien ja -sairaaloiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen erikseen osoittamien muiden keskeisten kohteiden läheisyydestä.

Laakson ja Malmin koronaterveysasemiin liittyvät pysäköinnin erityisjärjestelyt on jo tehty. 

Lisätietoja pysäköinnin erityisjärjestelyistä Hel.fi-sivustolla:
Pysäköintialueita varataan terveydenhuollon henkilöstön käyttöön terveysasemien ja sairaaloiden lähistöllä