Helsingin kaupunki korottaa useiden ammattiryhmien palkkoja

Helsingin lastentarhanopettajien palkat nousevat 175 euroa kuukaudessa 1.1.2019 alkaen. Palkankorotukset perustuvat kunta-alan sopimuksiin ja Helsingin kaupungin palkkakehityssuunnitelmaan.

Kunta-alan yleisen virka-ja työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista on käyty neuvotteluja Helsingissä. Neuvottelut ovat päättyneet ja Helsingin kaupunki on näiden neuvottelujen tuloksena tehnyt palkankorotusten kohdentamisen päälinjaukset. Korotusten tarkempi kohdentaminen tehdään loppuvuoden aikana neuvottelemalla henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Samaan aikaan kaupunki on valmistellut omaa pitkän tähtäimen palkkakehityssuunnitelmaa ja sen toteuttamista vuonna 2019.
Palkkakehityssuunnitelman tarkoituksena on parantaa Helsingin kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja palkita henkilöstöä hyvästä työsuorituksesta.

Korotuksia ryhmille sekä henkilökohtaisia lisiä

Helsingin lastentarhanopettajien palkat nousevat 175 euroa kuukaudessa 1.1.2019 alkaen. Myös muihin varhaiskasvatuksen tehtäviin kuten lastenhoitajille, perhepäivähoitajille ja varhaiskasvatuksen esimiehille on tiedossa korotuksia. Korotuksia tulee lisäksi sosiaalityön sekä kotihoidon erilaisiin tehtäviin ja useille muille ammattiryhmille.

Myös henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaan palkkaukseen panostetaan. Tämä koskee kaikkia ryhmiä. 

Palkkakehityssuunnitelman edellyttämät määrärahat sisältyvät pormestarin talousarvioesitykseen, joka julkistetaan 10.10.2018.
 
Kunta-alan yleisen virka-ja työehtosopimuksen piirissä on 26 000 henkilöä kaupungin 37 000 työntekijästä. Muihin sopimusaloihin kuuluvien ryhmien, kuten opettajien, lääkärien ja teknisen henkilökunnan, korotuksista sovitaan loppuvuoden aikana.