Kuvituskuva, lapsi päiväkodissa. Kuvaaja: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Helsinki kerää asukkaiden mielipiteitä palveluistaan

Helsingin kaupunki on mukana valtakunnallisessa kaupunki- ja kuntapalveluiden KAPA-tutkimuksessa. Valtuustokausittain toteutetussa tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin. Tällä kertaa mukana on myös koronatilanteen hoitoon ja ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin liittyviä kysymyksiä.

Lokakuun aikana 4 000 satunnaisesti valittua helsinkiläistä saavat postitse vastattavakseen kyselyn, jossa pyydetään arvioimaan mm. koulupalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja, turvallisuutta sekä asumis- ja liikenneolosuhteita. Lisäksi mukana on kysymyskokonaisuus kunnan toimista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kyseessä on ensimmäinen laajempi tutkimus kuntakentän palveluista korona-aikana. Mukana on kysymykset kunnan koronatilanteen hoidosta ja koronan vaikutuksista muuttosuunnitelmiin.

Tulokset toimivat osaltaan myös ensi keväänä päättyvän valtuustokauden onnistumisen arviointina.

”Tulosten perusteella Helsingin kaupunki ja uusi, ensi keväänä valittava valtuusto voivat suunnata toimintaansa vastaamaan asukkaiden tarpeita. Toivommekin, että kyselyn saaneet helsinkiläiset vastaisivat siihen aktiivisesti”, kertoo tutkija Vesa Keskinen Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot –yksiköstä.

KAPA-tutkimus on toteutettu vuodesta 1983 kerran valtuustokaudessa, viimeksi vuonna 2016. Tällä kertaa helsinkiläisillä on vähemmän kysymyksiä vastattavana, jotta mahdollisimman moni kyselyn saaneista myös vastaisi siihen.

KAPA-tutkimuksen toteuttaa Suomen Kuntaliiton omistama FCG. Tänä vuonna tutkimuksessa on mukana seitsemän kaupunkia, Helsingin lisäksi mm. Espoo, Vantaa, Turku ja Oulu.

Kyselylomakkeiden postitus alkaa 12.10. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista myös sähköisesti.

Lisätiedot:

Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö, tutkija Vesa Keskinen

Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki