Liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen vetää työskentelyä. Kuva: Meri Virta.

Kaupunki etsii keinoja ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämiseen

Helsinki osallistuu ainoana eurooppalaisena kaupunkina innovaatio-ohjelmaan, jota toteuttavat yhteistyössä Bloomberg Philanthropies -säätiö ja Harvardin yliopisto. Helsingin kaupunki valitsi aiheeksi ikäihmisten arkiaktivisuuden edistämisen, koska liikkumisen lisääminen on yksi kaupungin päätavoitteita tälle strategiakaudelle.

Helsinki ikääntyy muun Suomen lailla vauhdilla. Tarve liikkumisen lisäämiselle on erityinen ikäihmisten kohderyhmässä, sillä erot koetussa elämänlaadussa, hyvinvoinnissa, terveydessä ja mahdollisuuksissa osallistua korostuvat iän lisääntyessä. Liikkuminen on yksi tehokkaimmista keinoista ylläpitää ja parantaa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyisyyttä sekä mahdollisia elää kokemusrikasta elämää.

Yhdeksänkuukautinen valmennusohjelma toteutetaan Bloomberg Philanthtropies -säätiön rahoittaman palvelumuotoilijan johdolla. Ydintiimin kanssa työskentelee kohderyhmään kuuluvia ikäihmisiä ja muita asiantuntijoita. Tiimi laajentaa asiakasymmärrystään haastattelemalla asukkaita terveysasemilla, palvelukeskuksissa, kirjastoissa, työväenopistoissa ja kauppakeskuksissa.

Hankkeen tuloksena Helsinki ymmärtää paitsi liikkeelle lähtemisen esteitä mutta myös mahdollisuuksia tehdä asiat helpommiksi ja houkuttelevammiksi. Työskentelyssä varmistetaan, että ongelma ymmärretään syvällisesti ikääntyneiden itsensä näkökulmasta ennen yhtäkään ratkaisuehdotusta.

City Innovation Track on osa Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston yhteistyössä toteuttamaa pormestareiden johtamisvalmennusta, johon Helsingin pormestari Jan Vapaavuori osallistuu.

Lisää aiheesta:

Helsingin kaupunki etsii keinoja ikäihmisten arkiaktiivisuuden lisäämiseen

Liikkumisohjelma

Helsinki liikkuu


JAA