Flow-festivaali Suvilahdessa

Helsingin kaupunki ajaa kansallista linjausta kesän suurtapahtumien suhteen

Helsingin kaupunki arvioi jatkuvasti koronakriisin pitkäaikaisempia vaikutuksia eri aloilla. Tilanne on ollut tapahtumasektorille pysäyttävä, eikä poikkeustilan kestoa pystytä tarkasti määrittelemään. Tapahtumajärjestäjien kesäkautta koskevan tuotantotilanteen selkiyttämiseksi kaupunki on lähestynyt valtioneuvostoa pyynnöllä tehdä kansallinen linjaus kesän suurtapahtumien suhteen mahdollisimman pian.

Suuret yleisötilaisuudet voivat olla keskeinen koronavirustartuntojen uuden leviämisen alusta. Helsingissä esimerkiksi yli 5 000 hengen tapahtumia on kesäkaudella kolmisenkymmentä.

Valtioneuvoston tämänhetkiset linjaukset ulottuvat 13. toukokuuta asti. Jotta asiakkaat, esiintyjät ja tapahtumien tuottajat sekä alihankkijat ja kumppanit saavat työrauhan, on tärkeää kyetä tekemään linjaus elokuun loppuun asti.

”Tapahtumat ovat Helsingille paitsi taloudellisesti myös henkisesti merkittävä asia. Tapahtuma-ala työllistää paljon nuoria ja ruokkii isoa palvelu- ja tuotantosektoria. Tapahtumat tuovat asiakkaita hotelleihin, ravintoloihin ja paikallisiin palveluihin. Suhtaudumme tapahtumiin intohimolla, mutta vielä tärkeämpää on ihmisten terveys ja turvallisuus. Tapahtuma-alaa koko maassa helpottaisi tässä vaikeassa tilanteessa olennaisesti, jos sillä olisi parempi näkyvyys tulevan kesän suhteen”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Helsingillä on tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti mahdollisuus tehdä linjaus ja sitä seuraavia päätöksiä myös itsenäisesti. Helsinki on kuitenkin kriisin alusta alkaen seurannut valtioneuvoston linjauksia ja pidättäytynyt lain sille suomista omista linjauksista. Helsinki toivoo tapahtumalinjauksissa sujuvaa yhteistyötä valtioneuvoston kanssa.

Tapahtumien talousvaikutukset merkittäviä Helsingissä

Kesän suurten yleisötapahtumien talousvaikutuksia Helsingille ei ole arvioitu kokonaisuutena. Tapahtumamäärien vaihtelun vuoksi vaikutuksissa on myös vuosittaisia eroja.

Vuonna 2017 tehtiin arvio seitsemän suurimman kesätapahtuman, Helsinki-päivän, Helsinki Priden, Tuska Festivalin, Flow Festivalin, Helsinki Cupin ja Rock the Beach -konsertin, talousvaikutuksista, jotka olivat noin 50 miljoonaa euroa. Tämän pohjalta voidaan arvioida, että Helsingin kesäkauden kaikkien suurten yleisötapahtumien talousvaikutus ylittää 100 miljoonan euron rajan. Lisäksi Olympiastadionin remontin valmistuminen ja siellä järjestettävät konsertit voivat nostaa vaikutusta kymmenillä miljoonilla.

Huomionarvoista tapahtumien alueellisissa talousvaikutuksissa on se, että erityisesti Helsingissä vaikutus myös pysyy kunnan talousalueella. Pienemmissä kaupungeissa tapahtumien liikevaihto tapahtuu kunnassa, mutta siirtyy sieltä suurelta osin esiintyjien, alihankkijoiden, tapahtuman työntekijöiden ja kumppanien kotipaikkakunnille.

Kuva: Lauri Rotko