Kaupunginvaltuusto keskusteli aloitteista

Kaupunginvaltuuston Sosialidemokraattien ryhmäaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille herätti pitkän keskustelun, jonka jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Helsinki lähtee edistämään oppimateriaalien maksuttomuutta toisen asteen opiskelijoille.

SDP:n valtuustoryhmä, Vihreät ja Vasemmistoliitto sekä Keskusta, Feministipuolue ja Liike Nyt Helsinki kannattivat sitä, että Helsinki edistäisi maksuttomien oppimateriaalien ja työvälineiden hankkimista kaikille toisen asteen opiskelijoille. Kustannus ilmaisista opiskelun välineistä olisi aloitevastauksessa esitettyjen laskelmien mukaan vuositasolla yli 19 miljoonaa euroa. Useat maksuttomuutta kannattavat valtuutetut ilmaisivat, että materiaalien kustantamiseen olisi löydettävä oma budjettinsa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei kannattanut maksuttomuutta ja valtuutettu Risto Rautava esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että kaupunki keskittyisi tukemaan taloudellista tukea tarvitsevia ja etsisi keinoja vähentää oppimateriaalikustannuksia.

Rautavan palautusehdotus hävisi äänestyksessä (48-32), eikä valtuusto myöskään hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin esittämää toivomuspontta. Valtuuston kannaksi tuli kaupunginhallituksen esittämä aloitevastaus, jonka mukaan Helsinki lähtee edistämään oppimateriaalien maksuttomuutta. Ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tehdään lukukaudella 2019-2020.

Raportointi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta

Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettu Jenni Pajusen aloitteeseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki keräisi systemaattisesti tietoa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Helsingissä ja tekisi suunnitelman niiden vauhdittamiseksi. YK-tavoitteiden toteutumista tulisi seurata osana kaupunkistrategian arviointia. Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuutta huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaupungin talousarvioprosessissa.

Pajusen aloitteen oli allekirjoittanut 44 kaupunginvaltuutettua.

Aloitevastauksessa todetaan, että kaupungin tarkoituksena on tuottaa kevään 2019 aikana ensimmäinen raportti, jonka perusteella kestävän kehityksen raportointia kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana. Sitoutumalla YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden edistämiseen ja niistä raportoimiseen Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä. Kestävän kasvun turvaaminen on kaupungin keskeisin tehtävä.

Valtuuston esityslistalla olleista 36 aloitteesta osa päätettiin jättää pöydälle ja ne käsitellään valtuuston seuraavassa kokouksessa 10.10.2018.

Kaupunginvaltuustoon uusi valtuustoryhmä

Helsingin valtuustossa aloittaa Liike Nyt Helsinki -niminen valtuustoryhmä, jonka edustajana on Kokoomuksen valtuustoryhmästä eronnut valtuutettu Mirita Saxberg. Helsingin kaupunginvaltuustossa on tämän jälkeen 13 valtuustoryhmää.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi


JAA