Kaupunginvaltuuston yleisölehteri pysyy suljettuna heinäkuun loppuun – valtuuston kokouksia voi seurata Helsinki-kanavalta

Helsingin kaupunginhallitus päätti 4.5. kokouksessaan kaupunginvaltuuston yleisölehterin sulkemisesta 31.7.2020 saakka. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi esityksen osallistuvan budjetoinnin toimintaperiaatteista ja reunaehdoista kaudelle 2020–2021.

Koronaepidemiatilanteen vuoksi ja fyysisten kokoontumisten minimoimiseksi kaupunginvaltuuston istuntosalin yleisölehteri suljetaan 31.7.2020 saakka. Päätös perustuu kuntalakiin 1.5.2020 tulleeseen muutokseen, jonka mukaan kunnan toimielinten julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla.

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata sähköisesti Helsinki-kanavalla osoitteessa helsinkikanava.fi. Helsinki-kanava on ollut jo ennen epidemiatilannetta pääasiallinen kanava kokousten seuraamiseen.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan jatkossa kahdesti valtuustokaudessa

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen osallistuvan budjetoinnin toimintaperiaatteista ja reunaehdoista kaudelle 2020–2021 sekä merkitsi tiedoksi selvityksen osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta 2018–2019. Päätöksen mukaan osallistuvan budjetoinnin toteutusaika kasvaa kahteen vuoteen ja samalla myös käytössä oleva määräraha kaksinkertaistuu aiemmasta 4,4 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon.

Merkittävä uudistus toimintaperiaatteissa on linjaus, jonka mukaan lähtökohtaisesti samaan kohteeseen ja palveluun liittyvät ideat voidaan yhdistää ja valmistella saman ehdotuksen sisällä päällekkäisten ehdotusten välttämiseksi. Äänestystuloksen seuraaminen reaaliaikaisesti äänestyksen edetessä on edelleen mahdollista. Äänestyspäätöstä ei sen sijaan ole enää mahdollista muuttaa jälkikäteen.

Kaupunginhallitus hyväksyi osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin ja reunaehtoihin Reetta Vanhasen (Vihr.) vastaehdotuksen mukaisen muutoksen, jonka mukaan yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään 50% alueen kokonaisbudjetista.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto mukaan kansainväliseen European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkostoon

European Forum of Technical and Vocational Education and Training -verkosto (EfVET) on eurooppalainen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden sen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden yhteenliittymä.

Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä Euroopassa. Se toimii ammatillisen koulutuksen ja jäsentensä edunvalvojana EU:ssa ja tukee verkostoitumista työelämän ja tutkimuslaitosten kanssa. Verkostoon liittyminen tukee Stadin ammatti- ja aikuisopiston pyrkimystä olla näkyvä ja vakuuttava kansainvälinen toimija.
Verkostoon kuuluu 213 toimijaa 34 maasta. Suomesta jäseninä on Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjiä.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston liittymisen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja KNX Finland ry:n jäseneksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on yhteistyö- ja verkostoitumisfoorumi ammatillisille oppilaitoksille ja opettajille. KNX Finland ry on johtava kiinteistöautomaation kehittämisyhdistys.

Sekä STUL:n että KNX Finlandin jäsenyys on perusteltua ammatillisen koulutuksen muutoksessa. Opettajien vuorovaikutus työelämän merkittävien toimijoiden kanssa auttaa opetuksen kehittämisessä, kun opettajilla on suora kontakti alan tuoreisiin muutoksiin.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.