Lyyra, havainnekuva uudesta asuin- ja toimitilakorttelista Siltasaarenportille.

Siltasaarenportin virastorakennusten tilalle uusi liike- ja asuintalokortteli

Hakaniemessä Toisen linjan ja Siltasaarenkadun risteyksessä sijainneet kaupungin virastokäytössä olleet rakennukset puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uudisrakennuksia, joihin on suunniteltu monipuolisia toimitiloja ja asuntoja. Nykyiset rakennukset ovat toimistotilakäyttöön teknisesti ja toiminnallisesti vanhanaikaisia.

Purkamisen mahdollistaa valtuuston hyväksymä asemakaavamuutos, joka koskee Siltasaarenkadun, Porthaninkadun ja Toisen linjan kulmausta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siltasaarenportin alueelle jo syksyllä 2018 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan valmisteleman Lyyra-nimisen suunnitelman, joka voitti alueen suunnittelusta järjestetyn toteutuskilpailun.

‒ Lyyra-suunnitelman pohjalta toteutettava kortteli tuo Kallioon lisää alueelle tyypillistä kivijalkaliiketilaa sekä uutta toimitilaa ja asumista. Kilpailun voittanut suunnitelma luo ympärilleen elävää kaupunkia ja antaa mahdollisuuksia Siltasaarenkadun kävelykadulle kehittyä, kommentoi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Koulujen perusparannuksiin enimmäishinnan korotuksia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 5 300 000 eurolla. Korotuksen jälkeen kustannusten enimmäisurakkahinta on 23 004 370 euroa.

Ressun lukion rakennus Kalevankadulla on toiminut kouluna vuodesta 1892. Koulua on laajennettu viereiselle tontille vuosina 1912−1914. Rakennus on rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Sitä ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadun- tai puistonpuoleisten julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa ja tyyliä. Perusparannushankkeen rakentamistyöt on aloitettu tammikuussa 2018. Rakentamisaikana on tullut esiin merkittäviä lisä- ja muutostöitä, jotka nostavat perusparannuksen kustannuksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi korotukset myös ruotsinkielisen Botby grundskolanin perusparannushankkeen enimmäishintaan sekä Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelmaan.

Tahvonlahden ala-asteen ja päiväkodin perusparannus

Tahvonlahden ala-asteen koulurakennusta perusparannetaan noin 27 miljoonalla eurolla.

Koulun 1970-luvulla rakennettuun rakennukseen on suunniteltu toiminnallinen ja tekninen perusparannus sekä laajennus, johon sijoitetaan päiväkoti Tahvonlahden tilat.

Viereisellä tontilla sijaitseva päiväkotirakennus puretaan koulun perusparannushankkeen valmistuttua. Koulurakennus toteutetaan avoimen oppimisympäristön opetustavoitteet huomioiden. Suunnitelmien mukaan perusparannus valmistuu kesäkuussa 2022. Tahvonlahden oppilaaksiottoalueella asuvien peruskouluikäisten lasten määrä kasvaa Kruunuvuorenrannan asuinalueen rakentamisen myötä. Perusparannuksen ansiosta Tahvonlahden koulu saa 230 oppilaspaikkaa lisää ja sen oppilasmäärä tulee olemaan 500.

Helsinki luopuu Lasipalatsin osakkeistaan

Helsingin kaupunki myy osuutensa Lasipalatsin osakkeista Mercator Fastigheter Ab:lle. Kauppahinta on 33 500 000 euroa. Osakkeet oikeuttavat Lasipalatsin liiketilojen hallintaan.

Kaupunki on omistanut Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeista kolmanneksen. Kaksi kolmannesta, eli 69,15 prosenttia, on Föreningen Konstsamfundetin omistuksessa. Ostaja on Föreningen Konstsamfundetin tytäryhtiö. Lasipalatsin liiketilat on vuokrattu pääasiassa ravintola- ja kahvila-alan yrityksille. Vuokralaisten asema säilyy ennallaan osakekaupan jälkeen.

Lasipalatsissa tehtiin peruskorjaus vuosina 2016–2018 ja aukion alle valmistui kesällä 2018 näyttelytila Amos Rex museon käyttöön. Föreningen Konstsamfundet r.f. on vakavarainen suomalainen yleishyödyllinen kuvataidetta ja ruotsinkielistä kulttuuria edistävä yhdistys. Tytäryhtiö Mercator Fastigheter Ab on kiinteistöjen ja liiketilojen omistamiseen keskittyvä yhtiö.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta on julkaistu Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskaudella pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko. Seuraavat kokoukset pidetään 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 13.11., 27.11. ja 11.12.


JAA