ATT-Hitas rakennus Jätkäsaaressa. Kuva: Vladimir Pohtokari, Helsingin kaupunki

Kaupunginvaltuusto keskusteli Hitas-järjestelmän purkamisesta

Kaupunginvaltuuston käsittelemässä aloitteessa valtuutettu Otto Meri (Kok.) esitti, että kaupungin tulisi selvittää Hitas-järjestelmän lakkauttaminen. Aloitevastauksessa todetaan, että mikäli kaupunki luopuisi Hitas-asuntojärjestelmästä, tulisi kohtuuhintainen asuminen ja uudistuotanto turvata jollain muulla tavoin.

Sääntelyn ensisijainen tarkoitus on pitää asuntomarkkinoita tasapainossa. Hitas-järjestelmän myötä on mahdollista ohjata hinta- ja laatukehitystä asuntojen suunnitteluvaiheessa.

Hitas-periaattein on rakennettu yli 24 000 asuntoa

Hieman yli 40 vuotta sitten aloitetun asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyn tavoitteena oli vastata 1970-luvun asuntopoliittisiin haasteisiin, kuten voimakkaasti kallistuneisiin omistusasuntoihin. Tarkoituksena oli tasoittaa muun muassa omistusasuntojen hinnannousua ja luoda mahdollisuus kohtuuhintaiseen omistusasumiseen.

Kaupunki valvoo Hitas-asuntojen rakentamista ja uudistuotanto käy läpi systemaattisen hinta- ja laatuprosessin. Se on antanut asuntomarkkinoille myös hintatietoa todellisista rakennuskustannuksista. Hitas-periaattein on kuluvaan vuoteen mennessä rakennettu kaikkiaan 24 170 asuntoa.

Hitas-järjestelmä on ollut olennainen osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Nykyinen Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2016. Seuraavaa asuntopoliittista ohjelmaa valmistellaan valtuuston käsittelyyn keväällä 2020.

Aloitekäsittelyn aikana valtuutettu Meri ehdotti aloitteen palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta palautusehdotus kaatui äänin 46-37. Sen sijaan valtuusto hyväksyi Meren esittämän toivomusponnen, että kaupunki selvittää miten paljon kaupungilta jää vuosittain saamatta tuloja Hitas-järjestelmän vuoksi.  Valtuusto hyväksyi myös Laura Kolben (Kesk.), Tuomas Rantasen (Vihr.) ja Nuutti Hyttisen (Ps.) esittämät toivomusponnet. Näistä sekä asiassa käydyistä äänestyksistä on tarkemmin tietoa päätöstiedotteessa.

Metrojärjestelmään uusia junia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 40,7 miljoonaa euroa. Optiolla voidaan hankkia viisi junaa varaosineen. Hankinnan jälkeen Helsingillä on yhteensä 25 M300 junaa. Ensimmäiset 20 junaa toimitettiin vuosina 2015‒2017.

Metrojunakaluston lisääminen antaa mahdollisuuden metroliikenteen vuoromäärän nostamiseen länsimetron laajentuessa. Metroliikenteen suurin vuoromäärä on tällä hetkellä 36 vuoroa. Metrojunahankintojen myötä liikenteen vuoromäärää voidaan nostaa 43 vuoroon länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden valmistuessa vuonna 2023. Laajenevaa liikennettä ei voida toteuttaa nykykaluston käyttöastetta nostamalla.

M300-sarjan metrojunat on alun perin tilattu automaattiajoon soveltuvina junina, joten mahdollinen automatisointi tulevaisuudessa on toteutettavissa myös näihin juniin ongelmitta. Metrojunien arvioitu käyttöikä on 40 vuotta. Junat toimittaa espanjalainen CAF.

Nyt hyväksytty hankesuunnitelma pohjautuu valtuuston toukokuussa 2008 tekemään päätökseen uusien metrojunien hankesuunnitelmasta.

Kaupunginkansliaan strategiaosasto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen, joka mahdollistaa kaupunginkanslian uudistumisen. Osastojakoa uudistettaessa strategiaan liittyvät tehtävät, kuten strateginen kehittäminen, strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja strategisten hankkeiden koordinointi osoitetaan uudelle strategiaosastolle.

Talous- ja suunnitteluosastolle osoitetaan talouden ja toiminnan suunnittelun kautta tapahtuva strategian toimeenpanon koordinointi.

Uuden strategiaosaston vastuulle siirtyy myös kaupungin digitalisaatiokehitys. Tavoitteena on riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen digitalisaation tukemiseksi. Myös tietohallintoyksikkö siirretään kokonaan talous- ja suunnitteluosastolta vuoden vaihteen jälkeen aloittavalle strategiaosastolle.

Lisäksi uusi osasto tulee vastaamaan kaupungin kansainvälisen toiminnan koordinoinnista sekä kaupunkitutkimuksesta ja kaupunkitilastoista.


Kaupunginvaltuuston 9.10. pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous pidetään 23.10.2019.

Kaupunginvaltuuston sivut

JAA