Kaupunginvaltuusto käsitteli nuorten aloitteita

Helsinkiläiset 13–17-vuotiaat nuoret tekivät alkuvuoden aikana ennätykselliset 55 aloitetta. Tammi–kesäkuun välillä jätetyt aloitteet koskivat muun muassa nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä koulunkäyntiä. Myös liikenne ja ilmastonmuutos olivat useamman aloitteen aiheena.

Aloitekäsittelyn aikana Helsingin nuorisoneuvoston jäsenillä Vivian Ljungqvistilla, Jim Koskisella ja Max TalviOjalla oli läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.
Nuorten aloitteet ja aloitevastaukset 1.1.–30.6.2019

Nuorten aloitteita koskevassa lausunnossaan Helsingin nuorisoneuvosto toteaa aloitejärjestelmän ottaneen edistysaskeleita. Vastaukset ovat selkiytyneet ja ne sisältävät enemmän konkreettisia toimia ja perusteita.

Yli puolet aloitteista oli tehty nuorisoneuvoston jäsenten toimesta. Nuorisoneuvosto toteaakin lausunnossaan, että järjestelmää tulisi kehittää edelleen ja markkinoida niin, että muutkin helsinkiläisnuoret aktivoituisivat tekemään aloitteita.

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli kunnan asukkaiden tammi–kesäkuun aikana tekemiä aloitteita. Näistä kaksi koski kaupunkiympäristön toimialaa ja yhdessä ehdotettiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnatun HLBTQ-korttelitalon perustamista Helsinkiin.
Kunnan asukkaiden aloitteet ja aloitevastaukset 1.1.–30.6.2019

Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikköön laaja peruskorjaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen päivitetyn hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee koulun Munkkiniemessä sijaitsevaa Lokkalantien (Locklaisvägen) yksikköä, jossa järjestetään ala-asteen opetusta.

Lokkalantien yksikön rakennus on valmistunut vuonna 1952 arkkitehti Lasse Björkin suunnittelemana. Rakennus ei vastaa kooltaan ja varustukseltaan koulun nykyvaatimuksia vaan on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen tarpeessa.

Hankesuunnitelman mukaan rakennukseen tehdään talotekniikan ja rakennusosien peruskorjaus, jossa parannetaan sisäilmaolosuhteita ja energiatehokkuutta. Lisäksi vanhan paviljonkirakennuksen tilalle rakennetaan laajennusosa, jossa on ajanmukaiset ja mitoitukseltaan sopivat keittiö- ja ruokailutilat sekä uusi joustava oppimisympäristö.

Perusparannuksen ja laajennuksen valmistuttua rakennukseen mahtuu 270 perusopetuksen ja 24 esiopetuksen oppilasta nykyisen 203 oppilaan sijaan. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 14 000 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2021 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Valtuusto korotti kaupungin omavelkaista takausta Apotti-potilastietojärjestelmän kehittämiseen

Kaupunginvaltuusto päätti korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Oy Apotti Ab:lle 19 721 000 eurolla osana yhtiön yhteensä noin 54,9 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä.

Arvio kustannuksista on kasvanut alkuperäisestä suunnitelmasta, jolloin myös lainavakuuksien tarve on kasvanut. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 101 721 000 euroa. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään vuoden 2028 loppuun saakka.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat (Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, Kirkkonummen ja Tuusulan kunnat sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Apotin lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla.

JAA