Kaupunginvaltuusto käsitteli kyselytunnilla koronavirusta ja ilmastonmuutosta

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 26.2. myös Hermannin rantatien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jotka mahdollistavat Kalasataman joukkoliikenteen palvelutason parannuksen.

Valtuuston kokouksessa pidettiin kyselytunti, jossa kokeiltiin ensimmäistä kertaa viittomakielistä tulkkausta. Tavoitteena on jatkaa kokeilua myös syyskaudella. Kokemusten perusteella punnitaan mahdollisuuksia viittomakielisen tulkkauksen järjestämiseen säännöllisesti.

Valtuusto keskusteli ensin kaupungin varautumisesta koronavirusepidemiaan. Kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies (kok.) kysyi, miten terveydenhuolto ja muut tärkeät peruspalvelut turvataan epidemiatilanteessa? Kysymykseen vastasi sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Toinen kysymys koski ilmastonmuutosta. Valtuutettu Atte Harjanne (vihr.) kysyi, miten kaupunki varmistaa, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen huomioidaan ja resursoidaan riittävästi kaupungin eri toimialoilla eri aikajänteet huomioiden? Kysymykseen vastasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Keskustelut ovat katsottavissa Helsinki-kanavan tallenteelta.

Hermannin rantatien uuden kaavan myötä parempaa joukkoliikennettä Kalasatamaan

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Hermannin rantatietä ja aluetta, joka rajoittuu Hermanninmäkeen, Hermanninrantaan ja Kyläsaareen.

Kaavan hyväksymisen myötä Kalasataman ja Pasilan välille on mahdollista rakentaa uusi raitiotieyhteys sekä Sörnäistentunneli, jonka pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle. Kaava mahdollistaa lisäksi nelikaistaisen moottoriajoneuvotien rakentamisen ennen Sörnäistentunnelin toteuttamista.

Uusi kaava vaikuttaa erityisesti Kalasataman joukkoliikenteen palvelutasoon. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat. Mikäli Sörnäistentunneli toteutetaan, myös ajoneuvoliikenne nopeutuu kulkiessaan suoraan tunnelin kautta Sörnäisten rantatielle.

Alueelle ei tule uutta asunto- tai toimitilakerrosalaa.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

JAA