Kaupunginvaltuusto käsitteli Helsingin talousarviota 2020

Valtuusto käsitteli kokouksessaan 13.11. kaupungin talousarvioehdotusta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 20202022. Talousarvioehdotus perustuu kaupunginhallituksessa edustettuina olevien valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa sovittuun lopputulokseen.

Talousarvioehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvun jatkumiseen. Kestävä kasvu edellyttää jatkuvia investointeja kaupunkirakenteen kehittämiseen. Ensi vuonna Helsingin investointitaso nousee kaupungin historian aikana ensimmäisen kerran yli miljardiin euroon.

Helsingin kunnallisveroprosenttiin ei esitetä muutoksia vuodelle 2020, vaan budjettiehdotuksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyy 18,0 prosentissa.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 600 miljoonaa euroa, eli 1,7 prosenttia vuoden 2019 ennustetta enemmän.

Kaupunginvaltuusto keskusteli talousarviosta noin viisi tuntia. Valtuusto jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 27.11., jolloin äänestetään myös tehdyistä ponsi- ja vastaehdotuksista.

Lisätietoja talousarviosta:
Helsingin kaupungin uutinen
Esityslista 13.11.
Helsingin kaupungin talousarvio 2020 -verkkosivut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pirkkolan liikuntapuiston jäähallin hankesuunnitelman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pirkkolan jäähallien uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Hankkeen enimmäislaajuus on 8 236 brm² ja enimmäishinta on 19 400 000 euroa.

Pirkkolan liikuntapuistossa sijaitsevat vanhat jäähallit on purettu ja niiden tilalle on tarkoitus rakentaa uusi korvaava jäähalli, jossa on kaksi täysimittaista pelikaukaloa. Jäähallin on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Vanhat jäähallit asetettiin käyttökieltoon heikkojen sisäilmaolosuhteiden takia keväällä 2018. Käytöstä poistuneet jäähallit olivat aktiivisessa seura- ja muussa jäälajikäytössä, ja ne ovat olennainen osa Pirkkolan Urheilupuiston liikuntapalveluita.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla.