Havainnekuva Helsinki Garden -hankeesta Reijolankadulta katsottuna

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Taka-Töölöön – Helsinki Garden -hanke etenee

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.2. asemakaavamuutoksen Taka-Töölöön, mikä mahdollistaa Helsinki Garden -hankkeen.

Asemakaavan muutosehdotus koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Alueelle on mahdollista rakentaa maanalainen monitoimiareena sekä toimitiloja ja asuntoja Nordenskiöldinkadun varteen eli Garden Helsinki -hanke on mahdollinen.

Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Maan alle on suunniteltu lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos.

Alueelle voi rakentaa monitoimiareenan maksimissaan 16 000 henkilölle. Maanalaiseen pysäköintilaitokseen on tulossa noin 1000 pysäköintipaikkaa. Hankkeeseen laadittu liikennesuunnitelma ottaa huomioon mittavan rakennushankkeen aiheuttamat vaikutukset eri liikennemuodoille.

Kaavan toteuttamisesta tulee kaupungille sekä kustannuksia että tuloja. Kertaluonteisia investointeja ovat muun muassa puistorakennustyöt, pallokentän rakentaminen talvikäyttöön sekä ylipainehallin purkaminen, joista tulee kustannuksia noin 4,5 miljoonaa euroa. Mahdollisen uuden harjoitushallin hankkiminen Jääkenttäsäätiölle on kustannusarvioltaan 6,5 - 10,5 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenojen osuus on vuosittain arviolta 400 000 – 1,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin on laskettu saavan tuloja tonttien myynnistä ja vuokraamisesta. Kaavoitetun rakennusoikeuden pääoma-arvo on noin 65 miljoonaa euroa. Suuntaa antavan arvion mukaan Helsinki Garden -hanke lisäisi Helsingin kunnallisverotuloja rakentamisvaiheessa yhteensä noin 10 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa.

Rantanen ja Haglund kaupunginvaltuutetuiksi

Kaupunginvaltuusto myönsi Silvia Modigille (vas.) ja Elina Moisiolle (vihr.) eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Moision tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi tulee vihreistä Tuomas Rantanen ja Modigin tilalle vasemmistoliitosta Mia Haglund. Valtuutettujen toimikausi päättyy vuoden 2021 toukokuun lopussa.

M100 -junien peruskorjaukseen lisää rahaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi M100 -junayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Päätös perustuu liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitykseen ja hankkeen uusi enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa.


Kaikki kaupunginvaltuuston 12.2. kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.