Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 377 miljoonaa euroa, mikä on 94 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 150 miljoonalla eurolla ja olivat 780 miljoonaa euroa.

Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi 3,1 prosentia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta ne jäivät 47 miljoonaa euroa talousarviosta. Pelkkiä verotuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 3 493,7 miljoonaa euroa.

Investointien lisäksi myös kaupungin toimintamenot jatkoivat kasvuaan. Ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia, joka on kuntakentän keskimääräiseen nähden jonkin verran enemmän. Toimintamenoissa suurin ylitys oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin menojen ylittyminen 46 miljoonalla eurolla.

Tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltiin vuoden 2019 arviointikertomus, jossa tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa kaupungin johtamisjärjestelmän haasteisiin, suurten liikennehankkeiden alkuvaiheen suunnittelun parantamiseen, katutyömaahaittojen hallintaan, paljon palvelua tarvitsevien lapsiperheiden tukemiseen sekä kaupungin sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2019 

Arviointikertomus 2019

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun lähetekeskustelu

Kokouksen aluksi kaupunginvaltuusto kävi vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Keskustelun aluksi pormestari Jan Vapaavuori kertoi näkymistä vuoden 2021 talousarvion laadintaan.

Pormestarin esityksen mukaan tämänhetkisissä arvioissa koronaepidemia aiheuttaisi kuluvana vuonna Helsingille valtion kompensaatioiden jälkeen 150 miljoonan euron tulonmenetykset ja 90 miljoonan euron menolisäykset. Yhteensä Helsingin kaupungin koronalasku olisi noin 240 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Pormestari arvioi esityksessään, että ensi vuonna verotulojen ennustetaan laskevan lähes 360 miljoonaa euroa ja muiden tulojen noin 50 miljoonaa euroa koronaepidemian takia. Menojen arvioidaan samanaikaisesti kasvavan yli 110 miljoonalla eurolla.

Ensi vuoden talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021−2023 laatimisohjeet on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa elokuussa 2020.

Talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa ja ne tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2020.

Talousarvioehdotuksen raamin lähtökohtia ovat valtuustokauden strategian taloustavoitteet, tilinpäätös 2019, kuluvan vuoden talousarvio ja ennusteet, seuraavan vuoden taloussuunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä ennusteet yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja kuntatalousohjelmassa linjatut kuntatalouteen kohdistuvat valtion toimenpiteet.

Kruunusilloille hankitaan raitiovaunukalustoa 97,6 miljoonalla eurolla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusiltojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelman. Hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on 97,6 miljoonaa euroa sisältäen vaunujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisältyvät erillishankinnat, hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt sekä rakentamisen aikaiset korot.

HKL:n nykyinen raitiovaunukalusto ei riitä Kruunusiltojen linjojen liikenteeseen, vaan uutta rataa ja sen liikennettä varten on hankittava lisää raitiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perusteella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kantakaupunkiliikenteen 27 metriä pitkät vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laajasalosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa, joista toisen päätepysäkki tulee Yliskylään Reposalmentielle ja toisen Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Raitiovaunut tulevat liikenteeseen Kruunusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuonna 2026 alkavan liikenteen tarpeisiin.


Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran kesätauon jälkeen 26. elokuuta.