Kalasataman eteläkärkeen 3 000 asukkaan asuinalue ja kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.11. kokouksessaan talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020‒2022. Talousarviossa varaudutaan edellisvuoden tapaan kaupungin kasvuun.

Talousarvion kokonaismenotaso nousee noin 3 prosenttia ja tulee olemaan noin 122 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta korkeampi. Kaupunki käyttää vuonna 2020 yhteensä 4,8 miljardia euroa helsinkiläisten palveluihin ja kaupungin toimintoihin.

Investointitaso nousee tulevana vuonna yli miljardin euron. Lainakanta asukasta kohden ei kuitenkaan kasva. Arvio vuoden 2020 lopun lainakannasta on 1 010 miljoonaa euroa eli 1 530 euroa asukasta kohti.

Talousarvio on luettavissa täällä

Valtuusto hyväksyi myös useita valtuutettujen esittämiä toivomusponsiehdotuksia. Ehdotukset ja äänestystulokset ovat luettavissa päätöstiedotteessa

Vantaan ratikan yleissuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi

Vantaan ratikka tukee Helsingin maankäytön ja liikenteen kehittämistavoitteita ja luo edellytyksiä seudulliselle yhteistyölle liikennejärjestelmän kehittämisessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan yleissuunnitelman siten, että kaupunginhallitus voi tämän pohjalta antaa lausunnon Vantaan ratikan yleissuunnitelmasta ja toteutussuunnittelusta.

Yleissuunnitelman mukaan Vantaan ratikka luo korkeatasoisen poikittaisen joukkoliikenneyhteyden Helsinki-Vantaan lentoaseman, Aviapoliksen, Tikkurilan, Hakunilan ja Mellunmäen välille. Vantaan ratikan Mellunmäen pääteasemalta on sujuva vaihtoyhteys Helsingin metroon, ja hanke tukee näin alueen kehitystä liikenteen solmukohtana.

Helsingin ja Vantaan kaupunkien on tehtävä päätös hankkeen toteuttamisesta koordinoidusti. Yleissuunnitelmassa sen ajankohdaksi on merkitty vuosi 2023.

Kalasataman eteläkärkeen 3 000 asukkaan asuinalue

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman Nihdin asemakaavan ja asemakaavan muuttamisen. Päätös koskee Kalasataman projektialueen eteläkärkeä ja sitä ympäröiviä vesialueita. Kaava mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 3 000 asukkaalle.

Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja vahvan identiteetin omaava, toiminnoiltaan monipuolinen asuinalue. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuntokorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta.

Nihdin siluettia leimaavat kuusikerroksisten korttelien yläpuolelle nousevat 12‒19 kerrosta korkeat asuintornit. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös suuren joukon valtuutettujen esittämiä aloitteita. Aloitteet ja niihin laaditut vastaukset sekä kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla.