Valtuustosalin pöytä ja nuija

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksena toteutettava oppilaitos sijoittuu Vartiokylään. Kampus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. 

Roihupellon kampuksen suunnitelmassa on huomioitu Stadin ammatti- ja aikuisopiston pitkän tähtäimen kehitys. Hanke vastaa vuonna 2018 laadittua Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelmaa vuosille 2018–2028. Kampuksen opiskelijoiden kokonaismäärä tulee olemaan noin 4500, josta noin kolmannes oppii työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella.

Rakennuspaikalla sijaitsee tällä hetkellä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon logistiikka-alan toimipiste. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisistä tiloista Vallilassa, Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä on mahdollista luopua tilankäytön suunnitelman mukaisesti.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa hankkeen palveluntuottaja vastaa vanhojen rakennusten purkamisesta, kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Palveluntuottaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja osa kohteen suunnittelutyöstä tehdään neuvotteluvaiheen kuluessa. Kilpailun tulos selviää alkuvuodesta 2022.

Hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana noin 176 miljoonaa euroa.

Nuorten aloitteet koskivat kaupunkiympäristöä

Nuorten jättämiä aloitteita saapui 1.1.-30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 17 kappaletta. Aloitteet käsittelivät suurelta osin kaupunkiympäristöä. Nuoret toivoivat muun muassa laturipaikkoja ja juomapisteitä puistoon sekä roskien parempaa kierrätystä ja kierrätysmahdollisuuksien parantamista.

Nuoret toivoivat lisäksi sukupuolineutraalia kaavaketta kaupungin asiointiin, parempaa kasvisruokaa ja vegaaniruokaa kouluihin sekä matalan kynnyksen harrastustiloja.

Kuntalaisten jättämiä aloitteita kirjattiin 1.1. - 30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 14 kappaletta. Useassa aloitteessa toivottiin kaupungin ylijäämän käyttämistä muun muassa lähipalveluihin, tyhjien kiinteistöjen kunnostamiseen, taiteilijoiden palkkaamiseen, ikääntyneiden kotihoidon vakanssien lisäämiseen ja investointeihin sekä hammashoidon resurssien parantamiseen. Toiveissa esille nousivat myös taiteilijoiden työllistäminen sekä vesivoimistelutilat senioritalon yhteyteen.

Jollaksen kartanoalue virkistyskohteeksi

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Jollaksen kartanoalueelle Laajasaloon. Jollaksen kartanoalue voi kehittyä kaavaratkaisun myötä uudeksi, vetovoimaiseksi ja puutarhamaiseksi virkistyskohteeksi, joka palvelee sekä paikallisia asukkaita ja houkuttelee myös ulkopuolisia kävijöitä. 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle virkistyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennusten suojelumerkinnät. 

Kaupunginvaltuusto päätti myös vuoden 2022 kokousajoistaan. Hyväksytyt kokousajat löytyvät esityksestä.


Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.