Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Pakilan koulujen ja päiväkotien hankesuunnitelman

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee Pakilan ala- ja yläasteen tilojen laajaa perusparannusta, nuorisotiloja sekä nykyisille päiväkodeille Havukka ja Pakila rakennettavaa uudisrakennusta. Rakennukset suunnitellaan mahdollisimman laajaan asukaskäyttöön soveltuviksi. Lisäksi kaupunginvaltuuston kokouksessa pidettiin kyselytunti.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtävää laajennusta ja perusparannusta sekä Elontie 35:een tulevaa uudisrakennusta. Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste. Hankkeen valmistuttua siellä toimii perusopetuksen vuosiluokat 3–6 sekä Pakilan yläaste ja nuorisopalvelut.

Elontie 35:n rakennuksessa toimii nykyisin päiväkoti Havukka. Hankkeen valmistuttua siellä toimii Pakilan ala-asteen alkuopetuksen vuosiluokat 1–2 sekä uusi päiväkoti, joka korvaa päiväkodit Havukan ja Pakilan.

Hankkeella tehostetaan tilankäyttöä ja uudistetaan tilat opetuksen vaatimusten tasolle. Tilasuunnitelma tehdään niin, että se tukee myös alueen asukkaiden ja asukasyhdistysten toimintaa ja tilojen aktiivista käyttöä ilta-, viikonloppu- ja loma-aikana.
Hanke toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelmaa muun muassa siten, että uudisosat suunnitellaan pääosin puurakenteisina. Uudisrakennusten lämmitys toteutetaan käytön osalta hiilineutraalisti lähdelämmöllä, joka perustuu hukka-, aurinko- ja maalämmön hyödyntämiseen.

Hanke toteutetaan vaiheittain, ja ensimmäisen vaiheen rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020. Hankkeen kustannukset ovat 52,8 miljoonaa euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja. Hankesuunnitelma Aulikinpuiston väistötiloista hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 16. joulukuuta 2019, ja seuraavaksi niille haetaan rakennuslupaa. Väistötilojen rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä, jotta tilat voidaan ottaa käyttöön elokuussa ennen lukuvuoden alkua.

Kyselytunnilla keskusteltiin nuorten talouskasvatuksesta, puurakentamisesta ja kevyen musiikin keikkapaikoista 

Vuoden ensimmäisellä kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Heimo Laaksosen (kok.) kysymys nuorten talouskasvatuksessa Helsingin kouluissa, valtuutettu Laura Kolben (kesk.) kysymys puurakentamisen lisäämisestä ja valtuutettu Sami Muttilaisen (vas.) kysymys Helsingin kevyen musiikin keikkapaikoista. Kysymyksiin vastasivat apulaispormestarit Pia Pakarinen, Anni Sinnemäki ja Nasima Razmyar. Vastaukset ja keskustelu julkaistaan Helsinki-kanavan tallenteena.

Kaupunginvaltuuston kokouksissa on kuluvan vuoden aikana yhteensä kuusi kyselytuntia, joita varten valtuutetut voivat esittää ajankohtaisia kysymyksiä pormestarille ja apulaispormestareille. Valtuuston puheenjohtaja valitsee kullekin kyselytunnille käsiteltäväksi 2-3 kysymystä. Kyselytuntikeskustelun yhteydessä ei tehdä päätöksiä.

Kaikki kaupunginvaltuuston 15.1.2020 kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.