Havainnekuva Laajasalon ratikkakorttelista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Laajasalon ratikkakorttelin kaavaratkaisun

Laajasalon Yliskylän asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.11. Kaavaratkaisu koskee niin sanottua Laajasalon ratikkakorttelia. Valtuuston kyselytunnilla oli esillä kysymykset Vastaamon tietomurrosta sekä koronaepidemiasta kärsineiden auttamisesta.

Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin läheisyyteen Laajasaloon on suunniteltu Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja asumisen yhdistävä hybridikortteli. Arkkitehtuurikilpailussa kokonaisuudelle on löydetty tilaa vievän varikkotoiminnon ja asumisen yhdistävä ratkaisu. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen. Huolto- ja säilytysvarikko on välttämätön Kruunusillat-raitiotielle.

Kaavaratkaisussa on varattu kerrosalaa eniten asumiselle eli yhteensä 42 900 kerrosneliötä. Varikon kerrosala on noin 18 400 neliötä ja pysäköinnin pinta-ala 11 500 neliötä. Liiketiloille on varattu 1 200 neliötä. Varikko ja pysäköinti sijoittuvat osittain puisto- ja katualueen alle. Kaava-alueeseen sisältyy myös tontti terveyskeskukselle.

Alueella sijaitseva pururata sekä rantalentopallokentät ja koirapuisto siirretään uuteen paikkaan lähimaastoon. Lasten leikkipaikka tulee puolestaan ratikkakorttelin kansipihalle. Nykyinen urheilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun viereen jäävälle alueelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaava-alueeseen ja sen toiminta jatkuu nykyisellään.

Kaavamuutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 11 miljoonaa euroa.

Kyselytunnilla esillä kysymykset Vastaamon tietomurrosta sekä koronaepidemiasta kärsineiden tuesta

Kaupunginvaltuuston kokouksessa pidettiin kyselytunti, jossa oli esillä kaksi kysymystä. Alviina Alametsä (vihr.) kysyi, miten kaupunki on auttanut mielenterveysyritys Vastaamon tietomurron kokeneita ja heidän läheisiään. Kysymykseen vastasi sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Toisessa kysymyksessä Eva Biaudet (r.) kysyi, mitä kaupunki on tehnyt helpottaakseen koronaepidemiasta kärsineiden ryhmien, kuten nuorten, elämää. Kysymykseen vastasi pormestari Jan Vapaavuori.

Käpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Peruskorjauksessa muun muassa ajanmukaistetaan yleisopetustilojen järjestelyjä ja varustusta sekä parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä. Taloon rakennetaan myös kaksi uutta hissiä ja oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää. Sisäilman laadun parantamiseksi väli- ja yläpohjia avataan ja ne puhdistetaan orgaanisesta aineksesta.

Rakentamiskustannusten enimmäishinta on noin 16 miljoonaa euroa.

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmät yhdistyivät

Valtuuston kokouksessa merkittiin tiedoksi ilmoitus Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmien yhdistymisestä. Uuden ryhmän nimi on Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä (KD&Sin). Ryhmällä on nykyisessä valtuustossa kaksi paikkaa.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset julkaistaan päätöstiedotteessa

Kuva Helsingin kaupunki.