Havainnekuvassa raitiovaunu ajaa siltaa pitkin iltahämärässä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunusillat-hankkeen raitiotien hinnan korotuksen ja rakentamisen vaiheissa

Kaupunginvaltuusto päätti Kruunusillat-hankkeen raitiotieosuuden vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen, jonka osalta hankkeen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että Laajasalon ja Hakaniemen välinen yhteys valmistuu vuonna 2026, ja matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.

Hakaniemestä Helsingin päärautatieasemalle tulevan raitiotieyhteyden suunnittelua jatketaan ja sen osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan erikseen päätettäväksi. Vaiheen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että Kaivokadulle ei tarvita erillistä pikaraitiotien päätepysäkkiä, vaan linja kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla jatkumaan muuhun raitiotieverkkoon.

Kruunusillat-hanke toteuttaa uuden raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Raitiotien on suunniteltu kulkevan Helsingin päärautatieasemalta Hakaniemen ja Merihaan kautta Kalasataman Nihtiin, josta se jatkaa Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenrantaan ja edelleen Yliskylään. Hankkeessa rakennetaan kolme uutta siltaa: Merihaansilta, Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta, joka tulee valmistuessaan olemaan Suomen pisin 1,2 kilometrin pituudella. Raitiotien oheen toteutetaan jalankulkuyhteydet ja pyöräliikenteen baanayhteys. Uuden pikaraitiotien pituus on noin 9 kilometriä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Jotta hankkeen rakentamiskelpoisuus voidaan varmistaa, siihen liittyvien hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä ja ne toteutuvat perushankkeesta riippumatta. Valmistelevat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa ovat alkaneet vuonna 2021.

Kaupunginvaltuusto päätti myös oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,4 miljoonalla eurolla. Määräraha on tarkoitettu Kruunusillat-hankkeen tekemiin liittyviin hankkeisiin Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.
Esirakentamisen, alueiden käyttöönoton ja tonttien rakentamiseksi saattamisen osuus on noin 8,7 miljoonaa. Suurin ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan peruskorjauksen valmisteleviin töihin. Muut ylitystarpeet liittyvät muun muassa Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

Lisätietoa Kruunusilloista löytyy osoitteesta www.kruunusillat.fi.

Kaavamuutoksia Sörnäisiin, Pasilaan, Pakilaan ja Kontulaan

Kaupunginvaltuusto päätti useista asemakaavamuutoksista eri puolille kaupunkia.

Pasilan kaavaratkaisu koskee Messukeskuksen tonttia ja osaa Käpylän liikuntapuistosta Itä-Pasilassa. Kaavaratkaisun tavoitteena on uuden pääsisäänkäyntiaulan rakentaminen Messuaukion viereen sekä kongressitilan ja hotellitornin rakentaminen tontin eteläosaan voimassa olevasta kaavasta poikkeavalla tavalla.

Sörnäisissä Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla sijaitsevan asuinkerrostalon korottamisen kolmella kerroksella.

Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen mahdollistaa varastotontin käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen ja kolmikerroksisen kerrostalon ja kolmen kaksikerroksisen rivitalon rakentamisen tontille.

Kontulan pelastusaseman kaavaratkaisu koskee teollisuusrakennusten korttelialueen osaa ja siihen liittyviä puisto- ja katualueita, jotka sijaitsevat Kontulan ja Kurkimäen alueilla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden pelastusaseman ja sitä palvelevan katuyhteyden rakentamisen.


Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.