Kuva sairaalan vastaanoton ikkunasta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi HUS-perussopimuksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.4. HUS-perussopimuksen väliaikaisen valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti. HUS-yhtymä perustetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. Perussopimus on Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välinen sopimus.

Perussopimuksessa sovitaan muun muassa HUS-yhtymän tehtävistä, ohjauksesta, taloutta koskevista asioista sekä päätösvaltaa käyttävistä toimielimistä. Lisäksi perussopimuksessa sovitaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta, talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä sekä raportoinnista jäsenenä oleville hyvinvointialueille.

Perussopimus tulee voimaan, kun Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan hyvinvointialueet ovat hyväksyneet sen.


Lisätietoja:

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdotus HUS-yhtymän
perussopimukseksi

Sote-uudistus Helsingissä


 Kuva: HUS