Havainnekuva Hernesaaresta ja venelaitureista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren asemakaavan

Valtuuston kokouksen 22.4.2020 kyselytunnilla käsiteltiin koronatilannetta ja erityisesti sitä, miten kaupunki selviää koronaepidemian aiheuttamasta kriisistä.

Valtuutettujen esittämät kysymykset käsittelivät muun muassa hoivakotien turvallisuutta ja vanhusten toimintakykyä, koronatilanteen vaikutuksia kaupungin talouteen, tilanteen sosiaalisia seurauksia sekä asunnottomien tilannetta korona-aikana. Lisäksi esillä oli kysymys lasten oppimiserojen lisääntymisestä ja varautumisesta oppilaiden tukitoimiin.

Kyselytunnin aikana koko pormestaristo vastasi valtuutettujen kysymyksiin.

Kyselytunnin puheenvuorot ja koko kokouksen voi katsoa tallenteena Helsinki-kanavalta.

Ajankohtaista koronaviruksesta

Hernesaaresta tulee vilkas asumisen, matkailun ja vapaa-ajan kaupunginosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee Hernesaarta sekä sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle.

Hernesaaren alueesta on tarkoitus kehittää vetovoimainen asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskittymä. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi.

Uudessa kaavassa Hernesaari jakaantuu itäpuolen asuntoalueeseen ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Työpaikka-alue koostuu toimitila- ja liikuntarakennusten sekä pysäköintilaitosten korttelialueista, jotka rajautuvat risteilysatamaan.

Asuinkerrostalojen korttelialueet koostuvat pääosin 6 – 8 -kerroksisista asuintaloista. Asuntovalikoima noudattaa Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa: asunnoista ARA-vuokra-asuntoja tule noin 25%, Hitas- ja asumisoikeusasuntoja 30 % ja loput sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Alueen eteläosaan on suunniteltu lumen vastaanottoalue ja venesatama. Rantapuiston alueelle tulee uimaranta, leikki- ja lähiliikuntapalveluita sekä vesiurheilukeskus.

Liikennesuunnitelman mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Kaava ohjaa raskaan liikenteen alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 180–190 miljoonaa euroa. Kaupunki saa tonttituloja arviolta 390–400 miljoonaa.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös kaupunkilaisten sekä nuorten aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.