Bertel Jungin suunnittelema koulurakennus perusparannukseen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman. Perusparannuksen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Kallion ala-asteen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Bertel Jung ja valmistuessaan vuonna 1910 se oli Suomen suurin kansakoulu.

Kallion ala-asteen rakennus vaatii laajan perusparannuksen. Tilat remontoidaan opetuksen vaatimusten mukaisiksi. Koulun keittiö sekä oppilaiden WC-tilat korjataan nykyvaatimusten mukaisiksi. Tilojen akustiikkaa, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. Myös talotekniikkaa ja ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Korjausta vaativat lisäksi kattopellit, ikkunat ja kellaritilat.
Edellinen laaja perusparannus toteutettiin viisikymmentä vuotta sitten vuonna 1969. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia. Rakennus on suojeltu ja sillä on rakennushistoriallisia arvoja.
Koulun perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua marraskuussa 2022. Koulun koko toiminta siirtyy täksi ajaksi väistötiloihin. Koulussa on tällä hetkellä noin 450 oppilasta. Väistötilaratkaisu täsmentyy suunnittelun kuluessa.

Sokos saa laajentaa Asema-aukion alle

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen, joka koskee osoitteessa Asema-aukio 2 sijaitsevan katualueen tason -11.0 yläpuolista tilaa ja mahdollistaa kiinteistön laajentamisen Asema-aukion ja Kaivokadun alle kahteen kerrokseen. Myös nykyistä maanalaista yleistä jalankulkukäytävää on mahdollista muuttaa kaavamuutoksen myötä.

Alueen rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö halutaan suojella ja samalla kohentaa julkisten tilojen laatua, turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Tavoitteena on kytkeä Pisararadan kadunalainen uloskäyntivaraus suunniteltaviin maanalaisiin käytävä- ja myymälätiloihin sekä varmistaa tilojen yhteysjärjestelyt.

Maanalaisten myymälätilojen kerrosala kasvaa 2 600 k-m² ja maanalaisen yleisen jalankulun käytävän kerrosala on 710 k-m². Alueen huoltoliikenne järjestetään maanalaisesti.

https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/videot/live?id=4018Kaupunginvaltuusto käsitteli myös joukon valtuutettujen tekemiä aloitteita. Aloitteet ja niihin laaditut vastaukset ovat luettavissa valtuuston kokouksen esityslistalta ja niistä käytyä keskustelua voi seurata kokouksen tallenteesta Helsinkikanavalla.

Valtuuston kokouksen äänestyskartat sekä muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinkikanavalla videotallenteen yhteydessä osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 pidetyn kokouksen päätöstiedote on luettavissa täällä.

JAA