Kuva: Stadiluotsit

Kaupunginosille omat stadiluotsit

Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Stadiluotsien alueet löytyvät täältä. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty ne kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

- Olemme sillanrakentajina kaupunkilaisten ja kaupungin välillä, luomme yhteyksiä kaupunkiorganisaation muiden osallistamistyötä tekevien kanssa, sanoo Outi Rissanen, koillisen Helsingin stadiluotsi.

Stadiluotsit jalkautuivat alueille vauhdikkaasti

Viime keväänä aloittaneiden stadiluotsien työ käynnistyi tutustumisella toimialoihin. Samalla jalkauduttiin alueellisiin ja koko kaupungin kattaviin verkostoihin. Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa nousi keskiöön syksyn aikana. Erilaisia tapaamisia kertyikin yli 500 vuoden loppuun mennessä.

Merkittävän roolin on saanut osallistuvan budjetoinnin toimeenpano, siihen liittyvät suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä kahdeksan OmaStadi Raksaa, jotka ovat Helsingin kaikkien aikojen suurimmat yhteiskehittelypäivät. Näin pyritään vastaamaan osallisuusmallista nousevaan palvelulupaukseen: Stadiluotsien puoleen kaupunkilaiset voivat kääntyä tarvitessaan apua erilaisten asioiden eteenpäin viemisessä sekä kehittämisehdotustensa edistämisessä.

- Olen valmis murtamaan ennakkoluuloja, mikäli sellaisiakin kohtaamme, kertoo Jarkko Laaksonen eteläisen Helsingin luotsi.

Ensi töikseen luotsit ovat suunnitelleet miten parhaiten tavoittaa asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt sekä tulla tunnetuksi omilla alueillaan. Heihin voi olla yhteydessä sähköisillä kanavilla tai tavata esimerkiksi kirjastoissa, leikkipuistoissa ja tapahtumissa. Luotsit kartoittavat myös aktiivisesti oman alueensa yhteistyöverkostoja, tarpeita ja resursseja.

- Odotan, että pääsen edistämään yhteisöllisyyttä alueellani, sanoo Silja Lindblad Länsi-Helsingin stadiluotsi. Samoilla linjoilla on keskisten kaupunginosien Antti Sarpo, joka toivoo voivansa luotsata kaupunkilaisia läpi monimutkaisen kaupunkiorganisaation.

Stadiluotsien alueet on jaettu pääosin kaupungin seitsemän suurpiirin mukaan. Liitteenä on lista kullekin stadiluotsille kuuluvista kaupunginosista.

Ella Tanskanen Pohjoisesta suurpiiristä haluaa päästä rakentamaan uudenlaista toimintaa, nimenomaan kaupunkilaisten tarpeista lähtevää. Kollega, Itäisen suurpiirin ja Östersundomin Belinda Barbato haluaa ensi töikseen tutustua alueensa asukkaisiin ja toimijoihin, sekä selvittää millaisia ideoita kaupunkilaisilla on jo oman alueensa kehittämiseksi.

”Kaupunkitasoinen osallistuva budjetointi on uutta”

Stadiluotsit huomauttavat, että kaupunki tarjoaa jo paljon vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia, mutta uutta kaupungin toimintaa on syksyllä 2018 alkanut osallistuva budjetointi. Siinä kaupunkilaiset pääsevät päättämään, mihin 4,4 miljoonan euron suuruinen summa käytetään. Stadiluotsit varmistavat yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, että aluekohtaisten hankkeiden valmistelu toteutuu moniäänisesti ja yhdenvertaisesti.

- Tavoite on saada mukaan kaikki kaupunkilaiset. Niitäkin, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet, sanoo Pauli Saloranta, Kaakkoisen suurpiirin ja Vuosaaren stadiluotsi.

Lisää aiheesta:

Stadiluotsien vastuualueet