Kaupunginhallitus hylkäsi konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustamisen

Kaupunginhallitus päätti hylätä esityksen Helsingin kaupunkiliikennepalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön perustamisesta. Perustamista on selvittänyt kaupungin liikennelaitos (HKL).

Yhtiön toimialana olisi ollut osana kaupunkikonsernia tarjota joukkoliikenteeseen ja muuhun kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyviä palveluita sekä konsultointia myös uusia joukkoliikennehankkeita toteuttaville kunnille ja muille yhteistyötahoille.

Apulaispormestari Pia Pakarinen (Kok.) esitti valtuutettu Wille Rydmanin (Kok.) kannattamana esityksen hylkäämistä. Valtuutettu Paavo Arhinmäki (Vas.) puolestaan esitti Veronika Honkasalon (Vas.) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Äänestysten jälkeen kaupunginhallitus päätyi asian hylkäämiseen.

Talousarvioavustuksia järjestöille

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 849 200 euroa avustuksia yhteensä 19 hakijalle. Suurimmat avustukset myönnettiin Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:lle ja Jyty Metropoli ry:lle. Pienimmät avustussummat ovat 3 000 euroa.
Esityksestä poiketen kaupunginhallitus päätti myöntää 7 000 euron suuruisen avustuksen Helsingin Polkupyöräilijät ry:lle jolle sitä ei alkuperäisessä ehdotuksessa oltu myönnetty.

Kaupunginhallitus päättää avustuksista sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu mihinkään kaupungin toimialaan. Avustusten myöntämisperusteista tarkemmin esityslistalla.

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi valtuustokauden aikatauluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupungin hallintosääntöön valtuuston puheenjohtajistokauden siirtämistä. Muutoksen myötä kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi alkaa tammikuun asemesta kunkin vuoden kesäkuusta. Toimikauden alkaminen tammikuussa perustui tilanteeseen, jolloin valtuuston toimikausi alkoi syksyllä pidettyjen kuntavaalien jälkeen tammikuun alussa. Nykyään kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein keväisin ja valtuustokausi alkaa vaalien jälkeen kesäkuussa. Hallintosääntömuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.

JAA