Kaupunginhallitus päätti jälleen mahdollistaa toimielinten etäkokoukset

Kaupunginhallitus päätti 29.11.2021 kokouksessaan, että kaupungin toimielimet voivat pitää kokoukset sähköisessä toimintaympäristössä eli etäkokouksina 29.11. alkaen. Päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes kaupunginhallitus päättää mahdollisuuden lopettamisesta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 23.11. 2021 paluusta laajaan etätyösuositukseen. Koordinaatioryhmä suosittelee lisäksi työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi on voimassa ajan 10.12.2021-9.1.2022 tai kunnes asiasta toisin päätetään.

Kaupunginhallitukselta lausunto kaavoitus- ja rakentamislain esityksestä

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

Helsingin näkemyksen mukaan rakentamisen kokonaisuuden kehittämisen tavoitteena tulee olla toiminnan ja yhteistyön kehittäminen nykylain puitteissa ja pienin täsmällisin lainsäädännön muutoksin toimivammaksi ja ketterämmäksi. Toteutuessaan lausuntokierroksella oleva lakiesitys ei sujuvoittaisi kaavaprosesseja eikä vähentäisi byrokratiaa, vaan lisäisi sitä sekä kuntien kustannuksia. Valmistelussa olisi syytä pohtia myös vaihtoehtoa, jossa laaja lakikokonaisuus voitaisiin pilkkoa tarkoituksenmukaisella tavalla osiin ilman, että lain kokonaisuuden arviointi vaarantuu.

Mikäli merkittävät muutokset lakiesitykseen eivät enää ole mahdollisia, kaupunginhallituksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista valmistelun keskeyttäminen.

Musiikkitalon urkuihin lisärahoitusta

Kaupunginhallitus päätti korottaa kaupungin rahoitusosuutta Musiikkitalon urkuhankkeessa omalta osaltaan 72 000 eurolla. Urkuhanke on viivästynyt osin koronapandemian vuoksi eivätkä sen hallinnointiin varatut määrärahat tule riittämään.

Urkuhanke on Musiikkitalon säätiön vastuulla oleva hanke korkeatasoisten konserttiurkujen saamiseksi Musiikkitalon suureen konserttisaliin. Hanke sai alkunsa vuonna 2017, kun säveltäjä Kaija Saariaho ilmoitti lahjoittavansa säätiölle miljoona euroa urkujen hankintaa varten. Urkujen on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Säätiö on tämän jälkeen kerännyt urkujen rakentamiseen tarvittavaa rahoitusta merkittäviltä säätiöiltä ja yleisölle suunnatulla varainhankintakampanjalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio ja Helsingin kaupunki ovat sitoutuneet yhteistyösopimuksessa rahoittamaan hanketta. 

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, ettei kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.


Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.