Kaupunginhallitus myönsi yleisavustuksia ja asukasosallisuuden avustuksia vuodelle 2020

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden viimeisessä kokouksessaan yhteensä 864 200 euroa yleisavustuksia ja asukasosallisuuden avustuksia yhteensä 786 100 euroa vuodelle 2020. Kaupunginhallitus päätti myös uudesta nuorisoneuvostosta.

Kaupunginhallitus myönsi yhteensä 864 200 euroa yleisavustuksia. Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu 2,1 miljoonaa euroa. Yleisavustuksia myönnetään sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Asukasosallisuuden avustuksia myönnettiin yhteensä 786 100 euroa. Avustuksia myönnettiin Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.
Lisätietoja myönnetyistä avustuksista ja hakuprosessista löytyy esityslistan liitteistä.

Kaupunginhallitus asetti Helsingin nuorisoneuvoston 2020-21

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2020-2021 Helsingin nuorisoneuvoston. Neuvoston tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin uuteen nuorisoneuvostoon kuulu 30 nuorta, jotka valittiin vaaleilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut järjesti vaalit 11.-22.11.2019 kouluissa ja oppilaitoksissa. Äänestyksen toteutukseen osallistuivat sekä kaupungin että yksityiset koulut ja oppilaitokset. Vaaleissa äänestäminen tapahtui digitaalisesti nVotes -sovelluksessa koulun tai oppilaitoksen sähköpostitunnuksilla tai äänestäjälle henkilökohtaisesti luodulla tunnuksella.

Vaaleissa annettiin yhteensä 9 396 ääntä ja äänestysprosentti oli 35,4%.

Nuorisovaltuuston kokoonpano löytyy esityksestä.

Kaupunginhallituksen seuraava kokous tammikuussa

Kaupunginhallitus kokoontui 16.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa. Vuonna 2020 kaupunginhallitus kokoontuu edelleen maanantaisin. Kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 13.1. ja kauden viimeinen kokous pidetään 22.6.

Kokouksia ei ole 17.2. ja 13.4. Kevään aamukoulukokoukset pidetään 26.3., 23.4. ja 28.5.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Lisää aiheesta:

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia