Kaupunginhallitus hyväksyi hulevesisopimuksen HSY:n kanssa

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että HSY sekä muut jäsenkunnat, eli Espoo, Vantaa ja Kauniainen, tekevät vastaavan sisältöiset päätökset.

Kunta voi vesihuoltolain mukaan päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii alueen huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Sopimuksen mukaan HSY tulee vastaamaan huleveden viemäröintialueella sekä myös sekaviemäröintialueella hulevesiviemäreiden rakentamisesta, investoinneista, saneerauksesta ja ylläpidosta. Sekaviemäröintialueen hulevesien hallinnasta on laadittu erillinen sopimus HSY:n ja Helsingin välille.

Aloitteet valtuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallitus käsitteli joukon valtuutettujen aloitteita ja lisäsi muutamiin aloitevastauksiin täydennyksiä ennen kuin hyväksyi ne eteenpäin valtuustoon käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuuston seuraava aloitekäsittely on 26.9.2018.  Aloitteet ovat luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalla ja niiden käsittelystä kerrotaan tarkemmin päätöstiedotteessa.


Kaupunkiympäristötalon myyminen pöydälle

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön osakekannan myyminen, eli rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon myyminen, päätettiin jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle myös osallistuvan budjetoinnin periaatteet sekä esityksen asemakaavamuutoksesta Etelä-Haagan Steniuksentielle. Pöydälle jätetyt asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa viikon kuluttua 24.9.2018.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.


JAA