Kaupunginhallitus hyväksyi periaatepäätöksen sote- ja maakuntalausunnosta

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.9. kokouksessaan omalta osaltaan periaatepäätöksen lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunnon mukaan sote-maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia kuntiin ja Helsingin kaupunkiin.

Vaikka ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua voidaan pitää myönteisenä ja se vähentää uudistuksen riskejä aiempiin esityksiin verrattuna, sisältyy erityisesti sen rahoitusjärjestelmään riskejä.

Helsingin kaupungin näkökulmasta suurin ongelma ja uudistuksen merkittävin muutos liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitettyihin muutoksiin. Niiden johdosta kaupunkien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä globaalisti kilpailukykyisen kaupungin rakentamiseen ovat vaarassa heikentyä oleellisesti. Helsingille lakiesityksen mukaan tuleva sote-rahoitus on kohtuuttoman niukka eikä se ota metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Kaupunki pitääkin välttämättömänä, että sote-maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä.

Lausunnossaan kaupunki kiinnittää huomiota myös siihen, että sote-uudistus tuo kuntakentän tulevien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta, jota vallitseva ja jatkuva koronaviruspandemia lisää huomattavasti. Kaupunki pitääkin valitettavana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ollaan viemässä päätöksentekoon ennenkokemattoman taloudellisen, sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspandemian edelleen vallitessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon vastaehdotuksen mukaisesti täydennettynä, joka otti kantaa opiskeluhuollon koulukuraattori- ja -psykologitehtävien siirtymiseen. Vastaehdotuksen mukaan kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sotetoimialalle.

Kaupunginhallituksesta asia etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 23.9.2020 periaatepäätöksenä. Sen jälkeen kaupunginhallitus antaa kaupungin lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon HSL-kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023

Kaupunginhallitus pitää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2023 kannatettavana. Strategiasuunnitelman 2018–2021 visio ja strategiset painopisteet antavat hyvän perustan HSL:n toiminnalle. Strategian tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat omalta osaltaan Helsingin kaupungin ja seudun kehittämisen tavoitteita liittämällä joukkoliikenteen palvelut osaksi kokonaisvaltaista kehitystä.

Lausunto hyväksyttiin viiden vastaehdotuksen mukaisesti täydennettynä. Vastaehdotukset ottavat kantaa muun muassa keinoihin, joilla pandemiasta johtuva joukkoliikenteen talouden tasapainottaminen tulisi tehdä, joukkoliikenteen tarkastusmaksun korotukseen, maksuttomuuden poistamiseen lastenvaunujen kanssa matkustavilta sekä yhden vyöhykkeen kertalipun käyttöönottoon.

Kaikki hyväksytyt vastaehdotukset ja äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta.

Citylogistiikan päivitetty toimenpideohjelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn Helsingin citylogistiikan toimenpideohjelman. Citylogistiikan kehittämisen tavoitteina ovat kuljetusten kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen sekä toiminnan aiheuttamien haittojen minimoiminen.

Citylogistiikan toimenpideohjelman päivityksessä on huomioitu citylogistiikan yleinen kehitys kuten uudet kevytlogistiikan ratkaisut, digitalisaation ja älyliikenteen tuomat mahdollisuudet kuljetuksissa, entisestään korostuneet ympäristönäkökohdat sekä Helsingin kantakaupungin rajalliset tilat logistiikan toiminnoille.

Päivitetyssä toimenpideohjelmassa kehittämiskohteina mainitaan muun muassa pysähtymisen helpottaminen jakelukohteissa, maanalaisen jakelun kehittäminen edistämällä keskustan huoltotunnelin käyttöä, ympäristöystävällisten jakeluratkaisujen edistäminen sekä informaatiojärjestelmän toteuttaminen jakelua helpottamaan.

Citylogistiikan toimenpideohjelma tukee Helsingin kaupunkistrategiaa 2017–2021, jonka mukaan kaupungissa kehitetään aktiivisesti liike-elämän logistiikan edellytyksiä.


Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli useita valtuutettujen aloitteita ja hyväksyi osaltaan muun muassa vuokrausperiaatteet Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisäämisen maanvuokrasopimukseen.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.