Kaksi henkilöä pyöräilee Sompasaaressa.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4. kaupungin maanhankintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittiset periaatteet. Toiminnan pitkäjänteiset pääperiaatteet kuvataan varsinaisissa linjauksissa. Erillinen soveltamisohje täydentää ja tarkentaa linjausten tulkintaa ja ohjaa niiden soveltamista käytännön työssä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan tekemään soveltamisohjeeseen lisäyksiä, tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät muuta linjausten pääperiaatteita.

Kaupunki lisää linjauksilla maapoliittisten toimintaperiaatteidensa avoimuutta kokoamalla periaatteet ja niiden soveltamisohjeet yhteen. Yhtenäistämällä ja selkeyttämällä asemakaavoitukseen liittyvät sopimusmenettelynsä, kaupunki parantaa niiden taloudellista ennustettavuutta niin yksityisten maanomistajien kuin kaupungilta tontteja vuokraavien kannalta. Kaupunki seuraa linjausten ja niiden soveltamisohjeiden toimivuutta ja muuttaa niitä tarvittaessa. Kaupunki arvioi maapoliittisen linjauskokonaisuuden toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita valtuustokausittain.

Kaupunginhallitus käsitteli asumisen ja maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraporttia

Kaupunginhallitus käsitteli asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020) seurantaraporttia 2021. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee seurantaraportin tiedoksi.
AM-ohjelma 2020:ssa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet.

Seurantaraportti 2021 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvityksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi alueen vuokraamisen Herttoniemessä jäähallin rakentamiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemessä sijaitsevan alueen vuokraamisen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle. Alue vuokrataan 31.12.2043 asti ja sille rakennetaan lähes 7 000 kerrosneliömetrin harjoitusjäähalli. Rakennukseen on suunniteltu kaksi jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa ja näiden oheistiloja. Helsingin Liikuntahallit Oy:n omistaa kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Puotilankentällä Vartiokylässä sijaitsevan alueen vuokraamisen jatkamisen Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle. Alue on vuokrattu Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle 1.6.2011−31.5.2021 ja nyt alueen vuokraamisesta jatketaan 31.12.2043 saakka.

Puotilan Liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n kokonaan omistama kenttäyhtiö. Kävijämäärällä mitattuna Puotilankenttä on yksi kaupungin suosituimmista jalkapalloalueista.

Kaupunginhallituksessa oli lisäksi esillä valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteita, joita käsitellään kaupunginvaltuustossa 5. toukokuuta.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Riku Pihlanto