"

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtämisen Maahanmuuttovirastolle

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtämisen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle 25.10.2021 alkaen.

Maahanmuuttoviraston nykyisen toiminnan ja strategian mukaan virasto vastaa vastaanottojärjestelmän kannalta kriittisten toimintojen ylläpidosta omana toimintanaan. Maahanmuuttoviraston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus Helsingin vastaanottokeskuksen ylläpitämisestä päättyy 24.10.2021.

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminta koostuu nykyään yhdestä vastaanottokeskuksesta ja yhdestä yksityisesti majoittuneiden turvapaikanhakijoiden palvelupisteestä. Näiden henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta

Kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 10.9.-9.10.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään. Kaupunginhallituksen päätös on edellytys sille, että koronatilanteen niin vaatiessa opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Kaupunginhallitus päätti lukuvuoden 2020-2021 aikana kymmenen kertaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 2021-2023 digitalisaatiotoimikunnan. Sen tehtävänä on mm. seurata ja edistää kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiota sekä arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa.

Kaupunginhallitukselta esitys kasvatuksen ja koulutuksen uudesta toimialajohtajasta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uuden toimialajohtajan virkaan ottamista. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto ottaa virkaan kasvatustieteiden maisteri Satu Järvenkallaksen seitsemän vuoden määräajaksi.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelman hyväksymistä. Tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteen rakentaminen liittyy Raide-Jokerin rakentamiseen. Suojausrakenteilla suojataan tiedepuiston alueen herkkiä tutkimuslaitteita raitioliikenteen aiheuttamilta häiriöiltä.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.