Kaupunginhallitus hyväksyi hankintastrategian ja äänestyspaikat kuntavaaleihin 2021

Kaupunginhallitus vahvisti Helsingin äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspäivälle sekä varsinaiselle vaalipäivälle.

Kaupunginhallitus määräsi tietyt kirjastot, kulttuurikeskukset ja ostoskeskukset yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi. Lista ennakkoäänestyspaikoista löytyy täältä. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja ovat muun muassa kaupungintalo sekä tietyt koulut, kirjastot ja kulttuuritalot. Kaikki äänestyspaikat löytyvät liitteestä.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen mahdollisuuteen, että pandemiarajoitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjestelyjä kuntavaalien toimittamisessa.

Helsingin uusi hankintastrategia hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hankintastrategian 2020 ja sen toimeenpanosuunnitelman. Hankintastrategian tehtävä on tukea kaupungin palvelujen tuottamisen onnistumista ja kaupunkistrategian toteuttamista.

Uudistetussa hankintastrategiassa on huomioitu kaupungin keskeiset strategia-asiakirjat ja toimenpide- ja kehitysohjelmat kuten Helsingin kaupunkistrategia, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, ympäristöpolitiikka sekä digitalisaatio-ohjelma.

Helsingin kaupunki tekee vuosittain hankintoja noin neljällä miljardilla eurolla. Helsinki on Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä toimija.

Kaupunginhallitus päätti yleisavustuksista ja asukasosallisuuden avustuksista vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti yleisavustusten ja asukasosallisuuden avustusten myöntämisestä vuodelle 2021. Asukasosallisuusavustuksista Herttoniemen asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n avustushakemuksen kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus myöntää yleisavustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan. Asukasosallisuuden avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi asukas- sekä kaupunginosayhdistykset.

Nuorten kesätöille myönnettiin rahoitusta

Kaupunginhallitus päätti rahoituksen myöntämisestä Maailman toimivin kaupunki –laaduntarkkailuhankkeeseen ja nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2021.

Maailman toimivin kaupunki -hankkeessa kaupunki palkkaa korkeakouluharjoittelijoita katutöiden ja palveluiden laaduntarkkailijoiksi havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käytännössä sekä tekemään korjauksia ja parannusehdotuksia. Kyseessä on toinen kerta, kun kaupunki palkkaa laaduntarkkailijoita.

Siisti kesä –hankkeeseen varatulla määrärahalla kaupunki voi palkata noin 280 nuorta työsuhteisiin, jotka ovat kestoltaan kolmesta viikosta kahteen kuukauteen.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.