Kaupunginhallitus päätti esittää kaavamuutoksia Laajasaloon ja Pakilaan

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutos koskee Koirasaarentien ja Ilomäentien alueita pohjoisessa Yliskylässä, Laajasalossa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen.

Kaava etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaavamuutos esillä myös Pakilaan

Kaupunginhallitus vie valtuustoon käsittelyyn Pakilan asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee viittä tonttia, jotka sijaitsevat Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella, Kehä I:n etelä- ja pohjoispuolella. Kaavamuutos mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Tonttien käyttötarkoitus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Jatkopäätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

Kaupunginhallitus teki jatkopäätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Päätös on voimassa 7.2.- 6.3.2021 tai kunnes asiasta toisin päätetään. Edelliset tätä asiaa koskevat päätökset on tehty kuukausittain elokuusta 2020 alkaen. 

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.