Helsinki EIT Urban Mobility -yhdistyksen jäseneksi

Helsinki liittyy EIT Urban Mobility -yhdistyksen jäseneksi syyskuusta 2019 alkaen. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan innovointikykyä tukeva EU:n elin, jonka yhteydessä toimii innovointiyhteisöjä.

Näiden KIC-yhteisöjen (Knowledge and Innovation Community) avulla tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyötä muun muassa kaupunkien ja muiden toimijoiden välillä. EIT Urban Mobility KIC tuo yhteen nykyvaiheessaan 13 kaupunkia, 16 yritystä, 11 korkeakoulua ja 7 tutkimuslaitosta ympäri Eurooppaa.

Helsingin kaupunki osallistui ja voitti osana Mobilus-konsortiota vuonna 2018 EIT:n rahoitushaun kaupunkiliikenteen innovointiyhteisöstä. Kaupungilla oli Mobilus-konsortiossa 47 kumppania ja sen jälkeen työtä verkoston oikeudellisen rakenteen luomiseksi on tehty vuoden 2019 aikana hakijoiden välisenä yhteistyönä.

Helsingin kaupunginhallitus päätti jäsenyydestä kokouksessaan 16.9. Helsingin kaupunkistrategian mukaan koko kaupunkia kehitetään alustana innovaatioille ja uusille kokeiluille sekä uutta luovalle elinkeinopolitiikalle. Lisäksi kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki haluaa vahvistaa kansainvälistä profiiliaan muotoilun suurkaupunkina ja asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä. Helsinki pyrkii myös kokonaisvaltaisesti toimivan älykkään liikennejärjestelmän edelläkävijäksi, ja jotta tässä voidaan onnistua, on Helsingin rakennettava strategisia kumppanuuksia kansainvälisten toimijoiden ja muiden johtavien kaupunkien kanssa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Urban Mobility KIC -verkosto on erinomainen alusta.

EIT Urban Mobility KIC -verkostolle on luvassa yhteensä noin 399 miljoonaa euroa EU-rahoitusta 7 vuoden aikajaksolla. Verkoston jäsenenä Helsinki voi hyödyntää rahoitusta omassa kehittämistoiminnassaan, alueen korkeakoulujen tutkimustoiminnassa sekä alueen yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa.

Tontteja Kehittyvä kerrostalo -hankkeelle 

Kaupunginhallitus päätti varata Oulunkylästä kaksi tonttia asuntohankkeiden ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden suunnittelua varten.

Tontit varattiin Siklatilat Oy:n Tulevaisuuden puukerrostalo -hankkeelle, Jukivest Oy:n/Avarrus Arkkitehdit Oy:n energiatehokkaalle talohankkeelle ja Rakennusliike Reponen Oy:n Elävä talo -kehittämishankkeelle.

Siklatilat Oy:nTulevaisuuden puukerrostalo -hankkeen tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja -asumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoimatekijät sekä liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista.

Jukivest /Avarrus Arkkitehtien hankkeen kerrostalossa käytetään valikoituja perinteisiä teknisiä ratkaisuja yhdessä uusimman tekniikan sekä modernin arkkitehtuurin kanssa. Tavoitteena on energiatehokkuus ja kestävyys sekä terveydelle aiheutuvien haittojen minimoiminen.

Rakennusliike Reposen Elävä talo -kehittämishankkeen tavoitteena on tilallisesti aikaa kestävä, asukkaiden erilaistuvia sekä omaehtoisia tarpeita palveleva rakennuskanta.

Kymmenen vuotta toiminut kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessin kehittämistarpeisiin. Ohjelma tarjoaa rakennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada kaupungin asiantuntijoiden tukea kehitystyöhön.

Tontinvaraus opiskelija-asuntoja varten Sörnäisten Työpajanpihan alueelle

Kaupunginhallitus varasi Lehto Asunnot Oy:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle tontin opiskelija-asuntojen rakentamista varten Sörnäisten Työpajanpihan alueelle. Tontille voidaan rakentaa 6-kerroksinen asuinrakennus, johon on mahdollista toteuttaa myös pieni määrä liiketilaa. Tontilla tällä hetkellä sijaitseva pienteollisuusrakennus puretaan.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.