Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoja ja aloitteita

Helsingin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavaan taloussuunnitelmaan 2019–2021, että tarkastusmaksujen korottaminen 100 euroon ei olisi perusteltua.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan Otso Kivekkään (Vihr.) ehdotuksen mukaisesti lausuntoon hyväksyttiin toteamus, että tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei olisi perusteltua. Laissa on määritelty, että joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruus on enintään 40 kertaa niin suuri kuin alueensa alin aikuisten kertamaksu. Nykyisin halvimman kertalipun voi ostaa mobiililaitteella tai matkakortilla. Tällöin tarkastusmaksu voisi olla HSL-alueella korkeintaan 88 euroa.

Otso Kivekäs esitti lausuntoon myös, että opiskelijalippujen 50 prosentin alennus tulee säilyttää ja että HSL:n tulisi selvittää mahdollisuudet tarjota alennus yli 30-vuotiaille täysipäiväisille opiskelijoille.

Kaupunginhallituksen toisen varapuheenjohtajan Paavo Arhinmäen (Vas.) ehdotuksesta lausuntoon lisättiin, että uuden seniorilipun toimivuutta seurataan ja että seniorilipun alennusajan pidentämistä on arvioitava.

Lausunnossa alustavaan taloussuunnitelmaan kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että HSL:n tavoitteissa voisi tuoda esiin vesiliikenteen kehittämiseen, matkailuun ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä näkökohtia.

Helsinki hyväksyy periaatteet lakiluonnoksen sote-asiakasmaksuista

Kaupunginhallitus käsitteli myös sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaa lausuntoa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaista.

Lausunnolla oleva esitys tarkoittaa asiakasmaksujen laintasoista säätelyä ja se on Helsingin mukaan sen vuoksi kannatettava.
Lausunnossaan kaupunginhallitus esittää kommentteja ja täsmennysehdotuksia lakiluonnoksen lukuisiin yksityiskohtiin, kuten maksuttomiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, maksukattoon, poliklinikkakäyntien maksuihin, suun terveydenhuoltoon, kotipalveluun ja kotisairaanhoitoon sekä lastensuojeluun.

Kaupunginhallitus toteaa myös, että vaikka esitys asiakasmaksuista yhdenmukaistaa käytäntöjä, on sen taloudellisia vaikutuksia analysoitu pääsääntöisesti valtion talouden ja maakuntien talouden näkökulmasta. Mikäli maakunta- ja soteuudistus ei toteudu, lain vaikutukset kohdistuvat kuntiin. Esityksen olisi siis otettava kantaa myös siihen, miten mahdollinen kustannusten kasvu kunnille huomioidaan valtionosuusjärjestelmässä rahoituksen kasvuna.

Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Helsinki näkee, että uudistusta ei tule kytkeä sote- ja maakuntauudistukseen, vaan sen tulee tulla voimaan siitä huolimatta.

Aloitteita kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

Kaupunginhallituksen esityslistalla oli 35 valtuutettujen tai valtuustoryhmien aloitetta. Aloitteissa on kiinnitetty huomiota muun muassa liikenneratkaisuihin, katuturvallisuuteen, julkisten tilojen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa, Sibeliuksen puiston yleisilme, kaupungin tilojen käyttöperiaatteet ja kimppakyytisovellukset olivat myös nyt käsittelyssä olleiden aloitteiden aiheina.

Aloitteista osa jätettiin pöydälle ja käsiteltäväksi kaupunginhallituksen kokouksessa 17.9.2018.

Aloitteet sekä kaupunginhallituksen esittämät aloitevastaustaukset ovat luettavissa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalta ja ne tullaan käsittelemään kaupunginvaltuustossa 26.9.2018.

Kaikki kaupunginhallituksen 10.9.2018 pidetyn kokouksen päätökset ovat luettavissa täällä.


Lisää kaupunginhallituksen työstä: Kaupunginhallitus