Pyöräilyn ja jalankulun alikulkuyhteys kaupungin keskustaan

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille Helsingin keskustaan suunniteltu alikulkuyhteys voisi toteutuessaan lyhentää pyöräilijöiden matkaa baanalta radan toiselle puolelle 600 metriä nykyiseen Kaivokadun kautta kulkevaan reittiin verrattuna. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi alikulkuyhteyden yleissuunnitelman, josta lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Noin 22 miljoonan euron tunneli tulisi olemaan kaupungin länsi- ja itäpuolen pyöräliikenteen yhdistävä alikulkuyhteys.

Suunnitelmassa se sijoittuu nykyisen Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan jalankulkijoille tarkoitetun alikulkuyhteyden pohjoispuolelle.

Kaupunginvaltuusto käsittelee alikulkuyhteyden yleissuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan 30.1.2019.

Kotoutumisen tueksi 1,5 miljoonaa euroa

Kaupunginhallitus on myöntänyt maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi vuodelle 2019 yhteensä 1 500 000 euroa.

Määräraha kohdennetaan Helsingin kotouttamisohjelman 2017–2021 sekä kaupunkistrategian mukaisiin kotouttaviin toimintoihin, joiden kohderyhmänä ovat ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset. Rahoituksella turvataan samalla kotouttamisen kehittämisresurssit vuoden 2019 ajaksi.

Määrärahaa ohjataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle yhteensä 750 000 euroa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetään yhteensä 173 000 euroa, josta 130 000 euroa ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimiala voi käyttää yhteensä 345 000 euroa, josta 148 000 euroa ohjataan terveydenhoidon yhteistyöpilottiin ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden terveydenhuollon erityistarpeiden selvittämiseksi. Toimialan aluetyötä vahvistetaan 197 000 euron summalla.

Kaupunginkanslian käyttöön elinkeino-osastolle myönnettiin 232 000 euroa International House -toiminnan vakiinnuttamiseen.

Aikaisemmin maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi  osoitetun määrärahan myöntämisestä on päätetty vuosittain. Kartoituksen perusteella on havaittu, että kotouttamisohjelmaa on tarpeen toteuttaa laajemminkin kuin vain työmarkkina-asemaan liittyvissä toimissa.

Maahanmuutto on pysyvä ilmiö Helsingissä, joten vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisuutta esittää kotoutumisen tuen määrärahan liittämistä talousarviossa osaksi maahanmuutto- ja työllisyysasioiden kokonaismenoja. Pysyvällä rahoituksella voidaan taata kotouttamistyön kehittämisresurssit ja osaaminen pitkällä aikavälillä.

Määrärahan käytöstä ja toimenpiteistä tehdyt suunnitelmat ovat luettavissa esityslistalta.

Kaupunginhallituksen 21.1.2019 pidetyn kokouksen kaikki päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteesta.JAA