Kaksi valkotakkista terveydenhuollon henkilöä kävelee käytävällä

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto käsitteli talousarviota ja palvelustrategiaa

Jaosto kokoontui 19.9. ja päätti esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2023−2025 hyväksymistä. Jaosto esitti kaupunginhallitukselle myös sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen vuosille 2023−2025.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvion laadinnassa on noudatettu kaupunginhallituksen 27.6.2022 päättämää talousarvioehdotuksen vuoden 2023 raamia ja laatimisohjeita.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla velvoittaa Helsingin kaupungin eriyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen talouden muusta kaupungin taloudesta. Helsingin talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala esitetään erillisenä osana, jolla on omat käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoitus tulee jatkossa valtiolta.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen.

Lisätietoja:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023−2025

Sotepe investointisuunnitelma

Palvelustrategialuonnos vuosille 2023-2025

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia on laadittu talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. Laki määrittelee palvelustrategian sisältöä ja pelastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen palvelutasopäätös.

Palvelustrategia on palvelujen järjestäjän strategia, jossa päätetään järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteet palvelujen toteuttamiselle. Tavoitteissa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Ensimmäinen palvelustrategiakausi Helsingissä on vajaan valtuustokauden mittainen ja luonteeltaan lyhyen aikavälin muutosstrategia. Sen avulla otetaan haltuun uudistuksen keskeisiä muutoksia. Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista.

Lisätietoa:

Sosiaali-terveys ja pelastustoimalan palvelustrategialuonnos 2023-2025

Kaikki kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kunnes pöytäkirja ilmestyy. Jaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jaoston tehtävänä on ohjata uudistuksen toimeenpanoa, välittää valmisteluun luottamushenkilöiden näkemyksiä ja tehdä tarvittavat päätösesitykset kaupunginhallitukselle. Jaosto on perustettu määräajaksi ja se toimii 31.12.2022 saakka.