Henkilö ostaa lippuautomaatilla matkalippua.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli HUSin ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 10.toukokuuta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaukset.

HUS-kuntayhtymän yhteisöraportin 3/2020 mukaan HUSin tarjoamien palvelujen kysyntä poikkeuksellisesti laski vuonna 2020 koronapandemian takia. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien lähetteiden vertailukelpoinen määrä (315 281) väheni 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

HUSin jäsenkuntien asukkaista yhteensä hieman yli 570 00 käytti erikoissairaanhoidon palveluja vuonna 2020. Määrä kasvoi 27 000 henkilöllä edellisestä vuodesta. Huomattava osa kasvusta johtui erikoissairaanhoidon käynteinä tehdyistä koronanäytteenotoista maalis-syyskuun aikana.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat asettivat HUS-kuntayhtymälle tavoitteeksi vuodelle 2020 muun muassa koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatimisen ja mahdollisimman tehokkaan täytäntöönpanon yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Koronapandemia romahdutti HSL:n lipputulot

HSL:n ajankohtaiskatsauksen mukaan koronapandemia romahdutti joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. HSL keräsi vuonna 2020 lipputuloja 243 miljoonaa euroa, mikä oli 148 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lipputuloja kertyi noin 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Matkustajamäärät vähenivät 36,5 prosenttia vuodesta 2019. HSL oli perustanut vuoden 2020 lipunmyyntiennusteensa sille, että matkustajamäärät kasvaisivat 1,5 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat asettivat HSL-kuntayhtymälle tavoitteeksi vuodelle 2020 muun muassa koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatimisen ja mahdollisimman tehokkaan täytäntöönpanon yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysoinnin ja läpinäkyvän raportoinnin jäsenkunnille.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi molemmat ajankohtaiskatsaukset tiedoksi. Kaikki kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Konsernijaoston pöytäkirjat ovat luettavissa uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.