Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin uudet eettiset periaatteet

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungille uudet eettiset periaatteet. Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 painotusten ja toimeenpanon sekä toimintaympäristön muutosten myötä myös kaupungin eettisiä periaatteita on ollut tarpeen uudistaa.

Uudistetut eettiset periaatteet kiinnittävät huomiota kaupunkistrategian edellyttämän uuden toimintakulttuurin eettiseen ulottuvuuteen. Eettiset periaatteet ovat osa kaupunkistrategian toimeenpanoa. Niissä todetaan muun muassa kaupungin palvelutehtävä ja se, että kaupunki pyrkii jatkuvasti toimimaan hieman paremmin.

Kaupungin toiminta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tietoja käsitellään huolellisesti ja järjestelmät turvataan. Kaupungin toiminnassa ei sallita henkilökohtaisen edun tavoittelua, väärinkäytöksiä eikä rikollista toimintaa. Monimuotoisuus on kaupungin vahvuus. Työpaikoilla ei sallita syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää.

Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista päätettiin edellisen kerran valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman hyväksymisen yhteydessä.
Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Nuorilta 55 aloitetta

Helsinkiläiset nuoret ovat tehneet kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yhteensä 55 aloitetta käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa. Aloitteiden aiheissa nousivat kärkeen koulu ja liikunta sekä nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittäminen.

Nuorisopalvelut ja liikenne ovat myös useiden aloitteiden aiheina, samoin ilmastomuutos, jota on käsitelty koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa sekä aurinko- ja tuulivoimalaa ja ilmastonmuutosta koskevissa aloitteissa. Nuoret toivovat julkisen liikenteen hintojen alentamista ja toiveina ovat myös maksuttoman ehkäisyn kehittäminen sekä pakollisten koulu-uintien lopettaminen. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuoria kiinnostumaan yhteiskunnallisista kysymyksistä ja osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille myös tärkeää tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Aloitteista valtaosa oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä.

Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita kokouksessaan 6.11. ja aloitekäsittelyn aikana on kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.
Koonti nuorten aloitteista

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


JAA